Đồng chí Tô Huy Rứa kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tại Cần Thơ

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tô Huy Rứa yêu cầu Đảng bộ thành phố Cần Thơ phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2015; quan tâm thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng bộ thành phố cần tập trung làm thật tốt công tác chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự. Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cần lựa chọn các đồng chí vào cấp ủy các cấp là những người có năng lực, thật sự ưu tú, xuất sắc, quan tâm đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc. 


Đề xuất