Đồng bằng sông Cửu Long chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu

Đồng bằng sông Cửu Long chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu
Được mùa lúa ở Đồng bằng song Cửu Long. Ảnh: TTXVN
Được mùa lúa ở Đồng bằng song Cửu Long. Ảnh: TTXVN

Để hoàn thành mục tiêu trên, toàn vùng sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, bền vững, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và là vùng xuất khẩu nông thủy sản lớn của cả nước theo quy hoạch của Chính phủ. 

Ngư dân Kiên Hải chuẩ bị lưới ra khơi. Ảnh: TTXVN
Ngư dân Kiên Hải chuẩ bị lưới ra khơi. Ảnh: TTXVN

Có thể bạn quan tâm