Điện chia buồn Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia từ trần

Được tin Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Xăm-đéc A-ke Mô-ha Tham-ma Pô-thị-san Chia Xim từ trần ngày 8/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã gửi điện chia buồn đến Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia. Sau đây là toàn văn điện chia buồn:

 Kính gửi: - Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni

- Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia

- Quốc hội Vương quốc Campuchia

- Chính phủ Hoàng gia Campuchia

- Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia

Chúng tôi vô cùng thương tiếc được tin Xăm-đéc Ạ-kẹ Mô-ha Tham-ma Pô-thị-san Chia Xim, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Cam-pu-chia từ trần ngày 8/6/2015. Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia, nhân dân Campuchia và gia quyến Xăm-đéc Chia Xim lời chia buồn sâu sắc nhất. Xăm-đéc Chia Xim là nhà lãnh đạo xuất sắc của Campuchia. Xăm-đéc Chia Xim từ trần là tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng Nhân dân Campuchia, Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia, nhân dân Campuchia và gia quyến; Việt Nam mất đi người bạn chân thành, thân thiết đã có nhiều đóng góp hết sức quan trọng vào việc giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam-Campuchia.

Chúng tôi mong muốn Quốc vương, Đảng Nhân dân Campuchia, Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia, nhân dân Campuchia và gia quyến Xăm-đéc Chia Xim sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát to lớn này, tiếp tục xây dựng đất nước Campuchia ngày càng phát triển phồn vinh.

Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2015

Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Trương Tấn Sang

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nguyễn Tấn Dũng

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nguyễn Sinh Hùng

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nguyễn Thiện Nhân

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện chia buồn tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Hô Nam Hông. Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cũng đã gửi điện chia buồn tới Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Yos Son./.

Có thể bạn quan tâm