Đắk Nông định hướng phát triển kinh tế hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Dak Nong dinh huong phat trien kinh te hop tac xa ung dung cong nghe cao hinh anh 1Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Trang trại thiên nhiên Organic, xã Quảng Khê (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Ảnh: baodaknong.org.vn

Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác theo hướng nâng cao doanh thu, thu nhập; tận dụng các thế mạnh, tiềm năng phát triển kinh tế tập thể và định hướng ứng dụng công nghệ cao. Tỉnh sẽ phát triển lên có 226 hợp tác xã vào năm 2022. Tỉnh cũng định hướng tới năm 2030 sẽ phát triển mạnh các hợp tác xã theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Các nội dung về doanh thu hợp tác xã, thu nhập xã viên, người lao động cũng được định hướng tăng mạnh. Tỉnh hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác nhiều nội dung, cả về cơ chế, chính sách cũng như lồng ghép các chương trình, dự án khuyến công, khuyến nông để các hợp tác xã tăng cường phát triển, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào hoạt động, sản xuất.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Nông, toàn tỉnh hiện có 206 hợp tác xã, 226 tổ hợp tác, 3 liên hiệp hợp tác xã. Doanh thu bình quân của các hợp tác xã vào khoảng 1,5 tỷ đồng/hợp tác xã/năm; tổ hợp tác vào khoảng 210 triệu đồng/tổ hợp tác/năm. Trong số đó có nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển mạnh, giúp các xã viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đóng vai trò quan trọng trong giải quyết công ăn việc làm tại khu vực nông thôn.

Về lĩnh vực hoạt động, Đắk Nông có 161 hợp tác xã trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp với hơn 11.000 thành viên; 4 hợp tác xã trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 11 hợp tác xã trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ; 19 hợp tác xã trong lĩnh vực giao thông – vận tải… Các hợp tác xã đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc liên kết nông dân, chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp và phát triển theo các tiêu chuẩn sản xuất sạch như VietGAP, GlobalGAP, Organic…

Toàn tỉnh hiện có 27 hợp tác xã hoạt động theo phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị, nông nghiệp công nghệ cao. Thời gian qua, các hợp tác xã, tổ hợp tác cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ về xây dựng cơ sở hạ tầng; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; khuyến công, xúc tiến thương mai; tín dụng...

Hưng Thịnh

Tin liên quan

Trà VInh hỗ trợ thành lập mới, phát triển kinh tế hợp tác xã

Nhằm thực hiện Chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tỉnh Trà Vinh đã chủ động xây dựng kế hoạch huy động nhiều nguồn lực từ ngân sách trung ương, địa phương, nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn tài trợ… để hỗ trợ thành lập mới, củng cố tổ chức kinh tế tập thể, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã.


Bình Thuận nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác xã

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nhiều mô hình Hợp tác xã (HTX) kiểu mới đang dần xuất hiện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, không những nâng cao chất lượng hoạt động mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Đổi mới để phát triển kinh tế hợp tác xã

Với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, liên kết, phát triển”, ngày 29/11, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Yên tổ chức Đại hội khóa V, nhiệm kỳ 2017- 2022 và đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng nhằm phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới.Đề xuất