Cần tìm ra được nguyên nhân xuất khẩu lao động tại các huyện nghèo đạt thấp

Phó Thủ tướng Nguyến Xuân Phúc khẳng định, các huyện nghèo thuộc chương trình 30a là địa bàn người dân khát khao vươn lên thoát nghèo nhất. Mặc dù Đảng và Nhà nước dành nhiều ưu đãi về cơ chế, chính sách, nguồn lực nhưng hiệu quả thoát nghèo tại những địa bàn này lại chưa được như mong muốn. Vì vậy phải tìm ra được đâu là nguyên nhân số lượng lao động của các huyện nghèo đi xuất khẩu lao động đạt thấp, từ đó có giải pháp khắc phục bằng hành động cụ thể chứ không phải trên giấy tờ, đề án. 

Lớp dạy nghề may công nghiệp cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở huyện Hàm Yên (Tuyên Quang). Ảnh: Quang Đán- TTXVN

 Theo hướng này, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận những vấn đề liên quan đến đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động, góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 – 2020. Đa số ý kiến đều khẳng định, để công tác xuất khẩu lao động tại các huyện nghèo được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần sớm hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp với thực tế triển khai đề án. Trước mắt, ưu tiên đơn giản hóa qui trình, thủ tục thực hiện hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp tham gia đề án. Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt là việc tuyên truyền về những điển hình thành công của đề án để nhân rộng tới các huyện nghèo. Bên cạnh đó tăng cường công tác giám sát nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những tồn tại, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện.Đề xuất