Ban Chỉ đạo Tây Bắc làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang

Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc Lê Văn Lân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN.


Sau khi nghe Lãnh đạo tỉnh Hà Giang báo cáo tình hình  kinh tế - xã hội và đề xuất các kiến nghị, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc Lê Văn Lân đánh giá cao những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của Hà Giang trong thời gian vừa qua, nhất là công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Để Hà Giang từng bước vươn lên, thoát khỏi tỉnh nghèo, đặc biệt khó khăn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc Lê Văn Lân đề nghị Hà Giang cần tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ đã đề ra; triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù đủ mạnh trong từng lĩnh vực để thu hút, khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. 

Cũng trong chuyến công tác tại Hà Giang, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã làm việc với cấp ủy, chính quyền huyện Vị Xuyên, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./. 
Đề xuất