Bắc Kạn nâng cao chất lượng Chương trình “mỗi xã phường một sản phẩm”

Khách tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP - BK 2018.
Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Theo đó, trong năm 2019, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu sẽ hỗ trợ tái cơ cấu bộ máy 10 cho đến 15 tổ chức kinh tế tham gia đề án. Nâng cấp các sản phẩm đã tham gia năm 2018 lên thêm sao, cụ thể có 16 sản phẩm năm 2018 đạt 3 sao lên 4 sao; 4 sản phẩm 4 sao lên 5 sao và 6 sản phẩm 2 sao lên 3 sao. Tiếp tục hoàn thiện 31 sản phẩm của tỉnh Bắc Kạn chưa được tham gia đánh giá năm 2018 tham gia năm 2019; tiếp tục phát triển thêm 30 sản phẩm mới trong năm 2019...

Khách tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP - BK 2018.
Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Trong năm 2018, tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều cố gắng trong công tác tổ chức thực hiện nội dung đề án sâu, rộng trên địa bàn cả tỉnh. Tỉnh đã tổ chức điều tra thống kê các sản phẩm truyền thống trên địa bàn để xây dựng cơ sở dữ liệu thực hiện đề án, theo thống kế có 124 sản phẩm lợi thế thuộc 5 nhóm sản phẩm theo Chương trình OCOP; các sản phẩm này thuộc 114 tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Kết hợp lồng ghép tuyên truyền và tập huấn cho các cấp cán bộ, nhân dân, tổ chức kinh tế; kết quả đã có 76 sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP – BK trong năm 2018.

Khách tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP - BK 2018.
Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Tuy nhiên trong năm 2018, do đây là chương trình mới nên các cấp, ngành tỉnh Bắc Kạn chưa có nhiều kinh nghiệm trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, hệ thống văn bản hướng dẫn từ trung ương chưa đầy đủ do vậy việc triển khai ở các địa phương còn lúng túng, thiếu tính chủ động. Người dân, tổ chức kinh tế phần lớn xuất phát điểm là người nông dân, trình độ còn hạn chế do vậy việc tiếp cận công nghệ và cải tiến, áp dụng công nghệ còn yếu. Việc lồng ghép các nguồn kinh phí cho các hoạt động của đề án còn nhiều khó khăn, kinh phí từ ngân sách địa phương bố trí cho các hoạt động còn hạn chế...

Ban tổ chức trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 7 tổ chức có thành tích xuất sắc, có đóng góp tích cực vào đề án OCOP năm 2018. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận sản phẩm cho 4 tổ chức kinh tế với 5 sản phẩm đạt sản phẩm OCOP đạt 4 sao năm 2018; trao giấy chứng nhận sản phẩm cho 30 tổ chức kinh tế với 33 sản phẩm đạt sản phẩm OCOP đạt 3 sao; trao bằng khen của UBND tỉnh cho 7 tổ chức có thành tích xuất sắc, có đóng góp tích cực vào chương trình năm 2018.
Vũ Hoàng Giang
 

Đề xuất