Thành phố Hồ Chí Minh: Kiểm điểm, xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến khiếu nại của người dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước 30/11

Thành phố Hồ Chí Minh: Kiểm điểm, xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến khiếu nại của người dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước 30/11
Xin lỗi nhân dân
Tại buổi họp báo, ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố thừa nhận các sai phạm trong quá trình triển khai quy hoạch dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm như Thanh tra Chính phủ kết luận tại Thông báo số 1483, trong đó có vấn đề điều chỉnh ranh giới không đúng thẩm quyền, không đúng quy hoạch, về thu hồi đất, tái định cư...
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN
UBND thành phố xin nhận trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vì đã thực hiện không đúng quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt; chân thành xin lỗi nhân dân thành phố, nhất là các hộ dân bị ảnh hưởng tại khu vực khoảng 4,3 ha ngoài ranh quy hoạch Thủ Thiêm, thuộc Khu phố 1, phường Bình An, quận 2 đã chịu nhiều thiệt thòi, tổn thất, vất vả trong cuộc sống nhiều năm qua”, ông Võ Văn Hoan nói.
 
Cũng theo ông Võ Văn Hoan, thành phố nghiêm túc cầu thị, nhận trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm trong quá trình đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; thực hiện nghiêm các Kết luận của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ liên quan đến việc giải quyết khiếu nại của công dân về dự án. UBND thành phố sẽ tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức đã có các vi phạm theo Thông báo Kết luận của Thanh tra Chính phủ.
 
Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Quan điểm của UBND thành phố là thực hiện nghiêm túc các nội dung của Kết luận Thanh tra Chính phủ trên cơ sở đánh giá đầy đủ, toàn diện lịch sử vấn đề. Chính quyền thành phố là chính quyền thừa kế nhiều nhiệm kỳ, đã trải qua hơn 43 năm phát triển. Trong quá trình đó có những công việc còn tồn tại, thậm chí vi phạm thì chính quyền sẽ nhận trách nhiệm và sửa sai trước đồng bào thành phố. Trong đó có những dự án quá lớn, kéo dài như Khu đô thị mới Thủ Thiêm nên những sai sót, vi phạm cần có cái nhìn lịch sử, đánh giá đầy đủ, toàn diện để tiếp tục nhận và sửa chữa thiếu sót.
 
Mục tiêu của thành phố là rà soát lại quy hoạch, hoàn thiện pháp lý. Đối tượng giải quyết chính vẫn là số bà con trong 4,3 ha nằm ngoài ranh quy hoạch. Thành phố sẽ bám sát nội dung kết Kết luận Thanh tra Chính phủ để giải quyết, nếu các trường hợp mà thành phố giải quyết đúng thì sẽ không xem xét lại.

Tuy nhiên, giải quyết như thế nào đối với những hộ thuộc 4,3 ha thì thành phố sẽ cần thời gian để nghiên cứu thực hiện, sau đó tổ chức đối thoại với người dân. Còn các đối tượng ngoài Kết luận Thanh tra Chính phủ sẽ không hồi tố, các trường hợp đang còn khiếu nại, tố cáo thì thành phố sẽ tiếp tục lắng nghe, rà soát và giải quyết theo quy định của pháp luật.
 
Thành phố sẽ rút kinh nghiệm trong việc tuân thủ pháp luật, tiến hành các thủ tục một cách chặt chẽ, vốn là hạn chế của thành phố thời gian qua. Cùng với đó, thành phố sẽ linh động giải quyết, lắng nghe người dân, đối thoại trực tiếp với người dân; tổ chức đấu thầu đấu giá đất công khai trong việc triển khai các dự án lớn”, ông Trần Vĩnh Tuyến nói.
 
Xử lý các vi phạm trước ngày 30/11
Nhằm triển khai thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND thành phố đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo số 1483/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Cụ thể, trước ngày 30/9, UBND thành phố tổ chức gặp gỡ các hộ dân, đại diện các hộ dân khiếu nại liên quan đến phạm vi ranh quy hoạch và một số trường hợp đã chấp thuận chủ trương di dời nhưng còn khiếu nại về chính sách hỗ trợ.

Tại cuộc gặp này, UBND thành phố công khai tiếp thu kết quả kiểm tra của Thanh tra Chính phủ; nhận thiếu sót của UBND thành phố và các cơ quan chức năng các thời kỳ trong quá trình chỉ đạo thực hiện quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; công bố kế hoạch triển khai các giải pháp thực hiện của chính quyền Thành phố trong thời gian tới; lấy ý kiến của đại diện các hộ dân về chính sách (bổ sung) bồi thường thiệt hại, hỗ trợ, tái định cư.
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN
Cùng với đó, trước ngày 30/11, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan theo phân cấp quản lý cán bộ; xây dựng chính sách bồi thường thiệt hại, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ dân trong phần đất diện tích khoảng 4,3 ha Khu phố 1, phường Bình An nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2 theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.
 
Ngoài ra, trước 15/10, căn cứ vào kết luận của Chính phủ, thành phố rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để tiếp tục thực hiện quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trong đó có khoảng 4,3 ha Khu phố 1, phường Bình An, Quận 2. Đồng thời, rà soát các trường hợp đang có khiếu nại còn lại, xây dựng và phê duyệt chính sách bồi thường thiệt hại, hỗ trợ, tái định cư phù hợp. Tổ chức kiểm tra, rà soát các dự án trong khu tái định cư trong quy hoạch theo kết luận của Thanh tra Chính phủ trước ngày 1/11.
 
Về biện pháp thực hiện, ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: UBND thành phố sẽ phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương có liên quan, trao đổi chặt chẽ trong quá trình thực hiện để thống nhất về cách thực hiện đảm bảo tính pháp lý, phù hợp tình hình thực tiễn của thành phố, xử lý kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh.

Trong quá trình thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ, đối với các vấn đề mới, chưa có tiền lệ hay đụng chạm đến quyền lợi cơ bản của người dân, UBND thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để có chủ trương thống nhất về các giải pháp cần triển khai.
 
Đối với việc xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân vi phạm, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến cho biết: các tổ chức, cá nhân sai phạm sẽ phải báo cáo giải trình, xử lý vi phạm, nhất là liên quan đến cán bộ, con người nên phải có đầy đủ chứng cứ.

Thành phố có thái độ cầu thị kiểm tra, kiểm điểm trách nhiệm, thực hiện Kết luận Thanh tra Chính phủ và xin lỗi người dân. Thành phố sẽ tạo điều kiện cho những doanh nghiệp đang làm đúng đồng thời lắng nghe ý kiến người dân, cơ quan báo chí, sớm ổn định cuộc sống người dân.
 
Về vấn đề giao đất cho 51 doanh nghiệp trong khu tái định cư được điều chỉnh, ông Trần Vĩnh Tuyến thông tin, thành phố sẽ tiếp tục cho doanh nghiệp triển khai khi việc giao đất là đúng, trường hợp giao đất mà chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính thì phải nghiên cứu. Trong khi đó, các trường hợp giao đất sai, giao đất mà không triển khai dự án, triển khai chậm trễ thì thành phố sẽ thu hồi, bán đấu giá.
 
Trong khi đó, theo ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Chủ tịch UBND quận 2, Tổ công tác liên ngành của quận 2 được thành lập nhằm giải quyết kiến nghị, khiếu nại liên quan đến dự án Thủ Thiêm, đồng thời rà soát các chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân nằm trong 4,3 ha thuộc Khu phố 1 phường Bình An. Tổ công tác liên ngành đang xem xét phương án hoán đổi đất cho người dân cũng như giá bán căn hộ chung cư tái định cư để người dân không bị thiếu nợ gắn với việc bố trí chỗ kinh doanh, mưu sinh./.
Xuân Tình - A.Tuấn
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm