Quy trình sản xuất rau bắp cải an toàn

Nên trồng rau bắp cải ở nơi có đất phù sa, xa nguồn nước thải, khu công nghiệp

* Thời vụ:
 
- Đối với các tỉnh phía Bắc có 3 vụ:
+ Vụ sớm: gieo hạt vào tháng 7, trồng tháng 8.
+ Vụ chính: gieo hạt tháng 8, trồng tháng 9.
+ Vụ muộn: gieo hạt tháng 11, trồng tháng 12.
- Đối với các tỉnh phía Nam thì gieo tháng 10, trồng tháng 11.
 
* Chọn cây giống:
 
Chọn những cây giống sạch bệnh, khỏe, cứng cáp, đồng đều.

Thường xuyên kiểm tra và diệt sâu bệnh kịp thời cho rau bắp cải

* Đất trồng:

Nên trồng ở đất phù sa, ở xa nguồn nước thải, khu công nghiệp, chủ động tưới tiêu. Làm đất tơi nhỏ, sạch cỏ, lên luống rộng 100 - 120 cm, cao 15 - 20 cm.

* Mật độ trồng:
 
Trồng rau bắp cải thành hai hàng một luống so le nhau. Vụ sớm trồng với mật độ 33.000 - 35.000 cây/ ha, khoảng cách 60 cm x 40 cm. Vụ chính và vụ muộn trồng mật độ 27.000 - 30.000 cây/ ha, khoảng cách 60 cm x 50 cm.
 
* Bón phân:
 
1 ha đất trồng bắp cải cần 20 - 25 tấn phân chuồng hoai mục, 350 - 400 kg super lân, 300 kg đạm u rê, 200 kg kali.
- Bón lót:
Bón toàn bộ phân chuồng, phân lân. Rạch hai hàng trên mặt luống để bón phân sau đó lấp đất hoặc bón theo hốc trồng cây.
- Bón thúc lần 1:
Sau khi trồng 7 - 10 ngày, 1 ha bón 70 kg đạm u rê và 60 kg kali vào gốc kết hợp vun xới, làm cỏ, vét rãnh.
- Bón thúc lần 2:
Sau khi trồng 20 - 25 ngày, bón 150 kg u rê và 80 kg kali. Bón cách gốc 20 cm, kết hợp vun xới, làm cỏ, lấp phân.
- Bón thúc lần 3:
Sau khi trồng 30 - 35 ngày là thời kỳ cuốn bắp, bón lượng phân còn lại, có thể bón vào gốc hoặc hòa nước tưới.
Trước khi thu hoạch 30 ngày ngừng bón phân đạm.

Thu hoạch rau bắp cải khi bắp cải cuốn chắc, đủ độ tuổi sinh trưởng,
khối lượng trung bình 1 - 2,5 kg/cây

* Phòng trừ sâu bệnh:

Trước khi trồng cần xử lý đất bằng thuốc hạt Basudin, liều lượng 25 kg/ha và xử lý cây giống bằng dung dịch thuốc Sherpa 20EC nồng độ 0,1%… Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sâu xám, diệt các ổ trứng sâu. Ngừng phun thuốc bảo vệ thực vật trước khi thu hoạch 20 ngày để bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng.Đề xuất