Quảng Trị khuyến khích phát triển sản phẩm gắn với du lịch

Quảng Trị khuyến khích phát triển sản phẩm gắn với du lịch

Chiều 4/8, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị trao giấy chứng nhận và khen thưởng các sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) năm 2022. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị công nhận và trao giấy chứng nhận cho 23 sản phẩm 3 sao, 26 sản phẩm 4 sao.

Đặc biệt, có 1 sản phẩm đủ điều kiện để Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia xem xét công nhận sản phẩm hạng 5 sao. Các sản phẩm OCOP được công nhận và xếp hạng năm 2022 chủ yếu là sản phẩm chế biến từ cây dược liệu, thực phẩm và nông sản mà nhiều địa phương có thế mạnh.

Quảng Trị khuyến khích phát triển sản phẩm gắn với du lịch ảnh 1Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao năm 2022 cho các hộ sản xuất kinh doanh. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh: Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của UBND tỉnh là tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của các địa phương, thúc đẩy phát triển, nâng cao giá trị sản phẩm chủ lực, sản phẩm làng nghề trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, khuyến khích ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch. Các sản phẩm được cấp giấy chứng nhận phải khẳng định được chất lượng, thương hiệu và yếu tố của thị trường, chú trọng chất lượng nguồn gốc xuất xứ, không chạy theo số lượng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá chương trình OCOP sâu rộng, khẳng định được mục đích, ý nghĩa của chương trình, giá trị và sự khác biệt của sản phẩm OCOP nhằm huy động sự vào cuộc của toàn xã hội, cả hệ thống chính trị đồng hành với người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời tập trung hỗ trợ, hướng dẫn các chủ thể OCOP xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với xây dựng vùng nguyên liệu địa phương theo hướng sản xuất hữu cơ, kinh tế tuần hoàn và khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử, kiến thức và tài nguyên bản địa.

Quảng Trị khuyến khích phát triển sản phẩm gắn với du lịch ảnh 2Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP được UBND tỉnh Quảng Trị công nhận năm 2022. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN

Chương trình OCOP phải gắn với các chương trình dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển cây con chủ lực, xúc tiến thương mại, phát triển ngành nghề nông thôn, chương trình khởi nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đặc biệt, khuyến khích ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch.

Đến nay, Quảng Trị đã có 115 sản phẩm OCOP (của 58 chủ thể) đạt từ 3-4 sao; trong đó, 42 sản phẩm đạt 4 sao và 73 sản phẩm đạt 3 sao. Tỉnh xác định mục tiêu đến cuối năm 2025 có thêm 100 sản phẩm OCOP; trong đó, có từ 1 đến 3 sản phẩm 5 sao, từ 15 đến 20 sản phẩm 4 sao, có từ 1 đến 2 sản phẩm OCOP là sản phẩm du lịch cộng đồng. Đến năm 2030, có thêm 100 sản phẩm OCOP; trong đó, nâng tổng số sản phẩm OCOP 5 sao của tỉnh từ 5 đến 7 sản phẩm. Ngoài ra, tỉnh phấn đấu có 30% sản phẩm doanh thu tăng từ 8 đến 10%, hầu hết sản phẩm có giá bán tăng 5 đến 10%.

Nguyên Linh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm