Thứ 5, 13/12/2018, 18:51 GMT+7
Kỹ thuật nuôi ngao thương phẩm
07:30, 13/09/2016
* Chuẩn bị bãi nuôi: Bãi nuôi ngao thường là bãi triều, các eo vịnh có sóng, gió nhỏ, nước triều lên xuống, có nguồn nước ngọt chảy vào, đáy là cát bùn.
Cần  quây  lưới  quanh bãi nuôi để ngao không thoát ra ngoài. Vùi lưới dưới mặt đất 30 cm và dùng các cọc nhỏ nâng lưới  lên  so  với mặt  bãi từ 60 - 70 cm. Cứ 1,5 m cắm  1  cọc  loại  nhỏ  và 10  m  cắm  một  cọc  loại lớn  để  giăng  lưới,  lưới dựng hơi ngả vào trong mặt  bãi.  Làm  vệ  sinh mặt  bãi,  thu  gom  các oại rác ra xa mặt bãi.
Khi triều rút cạn dùng bừa hoặc cào xới tơi bề mặt bãi, sâu khoảng 5 - 10  cm  để  ngao  có  thể chui  xuống  cát  không bị nước cuốn trôi.
 
Phân loại ngao trước khi đem đi tiêu thụ

* Đánh luống: 

Luống  có  cùng hướng  với  dòng  chảy của nước thuỷ triều khi lên  xuống.  Luống  rộng 1,5  m,  giữa  hai  luống làm  một  lối  đi  nhỏ. Ở khu  vực  nuôi  ngao  có thời gian phơi bãi quá 5 giờ/ngày hoặc thời gian phơi  bãi  kéo  dài,  đặc biệt vào mùa hè cần có  biện pháp giữ nước, tạo độ  ẩm  nhất  định  cho bãi nuôi. Căng dây trên mặt  bãi  để  tránh  ngao di chuyển đi nơi khác.

Bãi nuôi ngao cần quây lưới, cắm cọc để ngao không bị nước cuốn trôi và thu hoạch ngao dễ dàng

* Thả con giống và mật độ nuôi: Con  giống  cần  được thu  gom  khi  đạt  kích thước tối thiểu từ 0,5 - 1 cm.

+ Cỡ giống 5 vạn con/kg thả 100 kg/1.000 m2
+ Cỡ giống 4 vạn con/kg thả 110 kg/1.000 m2.
+ Cỡ giống 3 vạn con/kg thả 140 kg/1.000 m.
+ Cỡ giống 2 vạn con/kg thả 180 kg/1.000 m2.

Bãi nuôi ngao thường là bãi triều, các eo vịnh có sóng, gió nhỏ


* Quản lý bãi nuôi:

Thức ăn của ngao là động  thực  vật  phù  du, mùn  bã  hữu  cơ  trong môi  trường  nước  nên không cần cho ăn trong quá  trình  nuôi. Tuy nhiên,  ngao  rất  mẫn cảm với sự thay đổi đột ngột  của  môi  trường như:  ngọt  hoá,  nhiệt độ nước quá cao, nguồn nước bị ô nhiễm… có thể gây  hiện  tượng  ngao chết hàng loạt. Khi thấy hiện tượng ngao trồi lên bề mặt đáy thì cần có biện  pháp  di  chuyển kịp thời để tránh sự di chuyển  thụ  động  của ngao. 

* Thu hoạch: Ngao  sau  15  tháng nuôi trở lên có thể thu hoạch.
 
Lâm Khánh, Quang Quyết
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: