Thứ 5, 23/11/2017, 14:29 GMT+7
 Tuyên Quang Gần 290 tỷ đồng hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát triển kinh tế - xã hội

Tuyên Quang: Gần 290 tỷ đồng hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát triển kinh tế - xã hội

Nhằm tạo điều kiện cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo có đủ các điều kiện cơ bản về đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt để ổn định sản xuất và đời sống, hạn chế tình trạng di cư tự do, tạo sinh kế để các hộ thoát nghèo nhanh, bền vững, tỉnh Tuyên Quang quyết định hỗ trợ gần 290 tỷ đồng phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2017-2020.