Yên Bài phát triển cây lâm sản ngoài gỗ

Người dân xã Xà Hồ huyện Trạm Tấu thu hoạch quả sơn tra.
Ảnh: Đức Tưởng - TTXVN

Ông Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết, để khuyến khích phát triển cây lâm sản ngoài gỗ, tỉnh Yên Bái đã xây dựng và thực hiện 3 đề án phát triển cây lâm sản ngoài gỗ có thế mạnh trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Đề án phát triển cây quế, Đề án phát triển cây sơn tra và Đề án phát triển cây măng tre bát độ.

Đồng thời, tỉnh đã có nhiều chính sách, quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương. Cụ thể, trong giai đoạn 2011-2016, Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ trồng cây quế và cây sơn tra với tổng kinh phí trên 40,2 tỷ đồng.

Hiện nay, tỉnh Yên Bái tiếp tục rà soát, giao đất cho dân sản xuất lâu dài, ổn định; cung cấp giống cây có chất lượng; nâng cao kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cho người dân thông qua các lớp tập huấn kỹ thuật; ứng dụng khoa học - công nghệ trong chọn, tạo giống, chế biến… để tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao; phát triển cây lâm sản ngoài gỗ theo hướng sản xuất hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của thị trường; nghiên cứu, điều chỉnh chính sách thu hút đầu tư các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh phát triển sản xuất nhằm phát huy lợi thế, tiềm năng về rừng và đất rừng trong hoạt động nuôi trồng, thu hái và chế biến cây lâm sản ngoài gỗ.

 Người dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên (Yên Bái) thu hoạch măng tre Bát độ. Ảnh: Việt Dũng - TTXVN

Tỉnh Yên Bái phấn đấu trong năm 2020 sẽ ổn định vùng quế 76.000 ha; vùng sản xuất măng tre tập trung nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô 6.600 ha, cung cấp trên 100.000 tấn măng tươi cho thị trường trong và ngoài nước; diện tích trồng cây sơn tra đạt trên 10.000 ha, diện tích trồng mới nằm dưới tán rừng phòng hộ và đất trống quy hoạch cho phát triển sản xuất.

Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái có gần 70.000 ha cây quế với sản lượng vỏ quế khô khai tác bình quân 20.000 tấn/năm, cành lá quế khai thác 86.000 tấn/năm, tinh dầu quế 330 tấn/năm; cây măng tre bát độ có trên 4.000 ha với sản lượng măng tươi trên 60.000 tấn/năm; cây sơn tra có tổng diện tích trên 8.500 ha với sản lượng 4.800 tấn/năm.
Ngọc Anh

Đề xuất