Vườn Quốc gia U Minh Thượng chủ động phòng chống cháy rừng

Kênh rạch ở Vườn quốc gia U Minh Thượng thông thoáng phục vụ công tác phòng chống cháy rừng. Ảnh: Lê Huy Hải 

Để chủ động phòng chống cháy rừng, Vườn quốc gia U Minh Thượng đã bố trí đội hậu cần và các trạm bảo vệ quanh lâm phần Vườn quốc gia; xây dựng bản đồ trọng điểm có khả năng xảy ra nguy cơ cháy rừng cao; dọn cỏ rác các tuyến kênh trọng yếu ở vùng lõi; đảm bảo thuận lợi cho công tác tuần tra, canh gác, vận chuyển phương tiện, kịp thời ứng cứu khi có cháy.

Bảng dự báo cấp cháy rừng ở Vườn quốc gia U Minh Thượng. Ảnh: Lê Huy Hải 

Vận hành máy bơm nước chữa cháy rừng ở Vườn quốc gia U Minh Thượng . Ảnh: Lê Huy Hải 

Vườn Quốc gia cũng hoàn thành tu sửa các tháp quan sát lửa rừng, xây dựng chòi canh lửa tạm ở những khu vực trọng điểm nguy cơ cháy cao…

Tháp cao phục vụ khách du lịch ngắm rừng và canh lửa mùa khô ở Vườn quốc gia U Minh Thượng. Ảnh: Lê Huy Hải 

Lê Huy Hải


Đề xuất