Sơn La quan tâm xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Chiều 22/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" và tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”.

vna_potal_tinh_uy_son_la_tong_ket_10_nam_thuc_hien_nghi_quyet_33-nqtw_va_15_nam_thuc_hien_chi_thi_38-cttw_7335747.jpg
Ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao Bằng khen tặng các tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất khẳng định, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh Sơn La đã tập trung quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết số 33-NQ/TW, Chỉ thị số 38-CT/TW bằng nhiều cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, quyết định. Sơn La đã gắn việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng với nhiệm vụ chính trị của tỉnh và từng địa phương, cơ quan, đơn vị... Đến năm 2023, tỉnh có 223.665 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, bằng 75,9%; 28,3% dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; 23,3% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao; 98% đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa; 92% trường học thực hiện giáo dục thể chất; có 2.284 đội văn nghệ quần chúng tại các tổ bản, tiểu khu, đơn vị, trường học hoạt động. Tỉnh có 16 Di sản Văn hóa phi vật thể và đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, 1 di sản nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thành phố Sơn La được UNESCO ghi danh vào "Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu". Công tác bảo tồn và phát huy di sản trên địa bàn được tỉnh đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện.

vna_potal_tinh_uy_son_la_tong_ket_10_nam_thuc_hien_nghi_quyet_33-nqtw_va_15_nam_thuc_hien_chi_thi_38-cttw_7335742 (1).jpg
Ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, Sơn La tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai công tác bảo hiểm y tế, đưa chỉ tiêu người dân có thẻ bảo hiểm y tế vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục được địa phương hoàn thiện, triển khai đầy đủ, kịp thời, chặt chẽ và hiệu quả. Công tác quản lý và sử dụng quỹ Bảo hiểm y tế được thực hiện đúng quy định; thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh được thực hiện nhanh chóng, giảm phiền hà cho nhân dân. Chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từng bước được nâng lên, đảm bảo quyền lợi, đáp ứng tốt hơn sự hài lòng của người bệnh. Chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và người lao động. Số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở Sơn La không ngừng được mở rộng, phát triển qua các năm. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2023 đạt 98,3% dân số (năm 2009 đạt 82,59%). Tổng số thu bảo hiểm y tế năm 2023 đạt trên 1.186 tỷ đồng, tăng 441,65% so với năm 2009...

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW.

Nguyễn Cường

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm