Thoát nghèo nhờ trồng rau ven sông

Với  hơn  20  ha  đất bãi  phù  sa,  mỗi  năm hơn 400 hộ ở Pom Lót trồng  từ  2  đến  3  vụ, thậm  chí  4  vụ  rau màu các loại, như: bắp cải, cà pháo, cà chua… cung cấp cho vùng lòng chảo Điện Biên và các huyện  miền  núi  trong tỉnh. 
 
5 năm qua, đã có 150 hộ đồng bào ở xã Pom Lót thoát nghèo nhờ trồng rau

Nhờ  phát  triển  các loại rau màu phù hợp với nhu cầu thị trường, thu  nhập  bình  quân của  mỗi  hộ  trồng  rau trong xã đạt từ 30 - 40 triệu đồng/năm. 5 năm qua,  150  hộ  ở  xã  Pom Lót  đã  thoát  nghèo nhờ trồng rau.

Vùng chuyên canh rau cải bắp ở xã Pom Lót

Người dân xã Pom Lót áp dụng mô hình xen canh trồng ngô không những góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn là động lực để đẩy mạnh sản xuất vụ đông

 

 

Đề xuất