Thêm 5 triệu người hưởng lợi từ Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Khoản tín dụng này sẽ hỗ trợ nhân rộng Chương trình Nước sạnh và vệ sinh môi trường với mục tiêu tăng cường cung cấp nước sạch cho 255.000 hộ gia đình và cải thiện vệ sinh môi trường, cấp nước cho 2.720 trường học, trạm xá tại 21 tỉnh vùng núi phía Bắc và Tây nguyên. 

Ảnh minh họa- TTXVN


Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói “Nhìn chung, Việt Nam đã có nhiều tiến triển trong việc mở rộng cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường tốt, nhưng vẫn còn tồn tại khoảng cách vùng miền. Tại các vùng còn lạc hậu, tình trạng thiếu dịch vụ cơ bản và thói quen vệ sinh kém đã dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng, như tỉ lệ mắc bệnh tiêu chảy và kí sinh trùng cao và chậm phát triển trong nhóm trẻ em dân tộc thiểu số.” 

Chương trình này nhằm hỗ trợ Chương trình Mục tiêu Quốc Gia về Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn và quyết tâm thực hiện Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đã thực hiện từ hàng chục năm nay, cũng như các Mục tiêu phát triển bền vững. 

Khoản tín dụng 200 triệu USD này do Hiệp hội Phát triển Quốc tế cấp. Chính phủ Việt Nam sẽ cung cấp 25,5 triệu USD vốn đối ứng./. Đề xuất