Thái Nguyên đẩy nhanh tiến độ thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia

Năm nay, tổng nguồn vốn thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là hơn 870 tỷ đồng. Cụ thể, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là hơn 32,4 tỷ đồng, vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hơn 570 tỷ đồng và vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên 272 tỷ đồng.

Qua khảo sát mới đây của tỉnh Thái Nguyên, hiện nay, việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn đang gặp không ít khó khăn, vướng mắc, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Thai Nguyen day nhanh tien do thuc hien ba chuong trinh muc tieu quoc gia hinh anh 1 Một góc vùng sản xuất chè an toàn xã Tức Tranh, huyện Phú Lương. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, một số bộ, ngành vẫn chưa công bố chỉ tiêu và ban hành văn bản hướng dẫn về bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Do vậy, Thái Nguyên chưa ban hành được bộ tiêu chí nông thôn mới của tỉnh. Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu, tiêu chí do các bộ, ngành tham mưu trừu tượng, thiếu thực tế, khó thực hiện như tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn, tỷ lệ đường huyện được trồng cây xanh dọc theo tuyến đường... Thêm vào đó, bộ máy quản lý, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp chưa đồng bộ, thống nhất, cấp huyện chủ yếu là kiêm nhiệm, cấp xã không có cán bộ chuyên trách, một số sở, ngành không bố trí cán bộ theo dõi chương trình hoặc thường xuyên thay đổi.

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hiện nay, một số thông tư hướng dẫn xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung hoạt động của các dự án, tiểu dự án giai đoạn 2021 - 2025 thuộc thẩm quyền ban hành của các bộ, ngành Trung ương chưa ban hành hoặc chưa có hiệu lực nên các địa phương tổ chức thực hiện rất khó khăn...

Trước thực tế này, tỉnh Thái Nguyên đã kiến nghị Chính phủ xem xét, hỗ trợ nguồn lực cho huyện Định Hóa về đích nông thôn mới vào năm 2023; đề nghị các bộ, ngành Trung ương sớm công bố chỉ tiêu về tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, ban hành đầy đủ, thống nhất các văn bản triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình OCOP, hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 theo chức năng quản lý nhà nước...

Thai Nguyen day nhanh tien do thuc hien ba chuong trinh muc tieu quoc gia hinh anh 2Hơn 90% được trục xóm ở xã Tức Tranh, huyện Phú Lương đã được bê tông hóa. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN

Thái Nguyên chỉ đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh khẩn trương tham mưu UBND, HDND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình mục tiêu quốc gia, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách như: quy định hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hành trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn; cơ chế huy động các nguồn lực...

Trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Thái Nguyên tập trung vào các nhóm chính sách: hỗ trợ phát triển sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm nhằm nâng cao thu nhập cho hộ nghèo; hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và phát triển hạ tầng các vùng khó khăn, vùng có tỷ lệ nghèo đa chiều cao.

Trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua "Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thông mới giai đoạn 2021 - 2025" đảm bảo thiết thực, hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" - OCOP.

Riêng với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Thái Nguyên hoàn thiện các quy định về phân cấp quản lý, cơ chế phối hợp và giám sát, đánh giá quá trình thực hiện chương trình; huy động tối đa các nguồn vốn, đẩy mạnh liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện chương trình...

Hoàng Thảo Nguyên

Tin liên quan

Khẩn trương hoàn tất giải ngân vốn 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2022

Sáng 29/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 với các địa phương về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.


Nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin - truyền thông trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT hướng dẫn dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025. Thông tư được thực hiện theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ.


Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Sáng 20/7, tại Hà Nội, Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã tổ chức cuộc họp, nghe Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các cơ quan liên quan báo cáo sơ bộ kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Lâm Văn Đoan chủ trì cuộc làm việc.


Thái Nguyên: Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2022

Nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trong 6 tháng cuối năm, tỉnh Thái Nguyên tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giám sát việc triển khai dự án, công trình đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn, triển khai hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ.


Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 được đồng bộ, kịp thời, thống nhất và có hiệu quả, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình).


Đổi mới cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 277/QĐ-TTg ban hành Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.Đề xuất