Tết té nước của Lào

Tết té nước của Lào
Lễ hội mang ý nghĩa đem lại sự mát mẻ, phồn vinh cho vạn vật, thanh khiết hóa cuộc sống của con người. Vào những ngày này, mọi người thường té nước vào nhau để chúc phúc, cầu mong mưa thuận gió hoà, cầu cho một năm mới ấm no, hạnh phúc.

Người dân tham gia diễu hành trong Tết té nước tại Luang Prabang, Lào ngày 15/4. THX/TTXVN
 
Người dân tham gia diễu hành trong Tết té nước tại Luang Prabang, Lào ngày 15/4. THX/TTXVN
Người dân tham gia diễu hành trong Tết té nước tại Luang Prabang, Lào ngày 15/4. THX/TTXVN

Người dân tham gia Tết té nước tại Luang Prabang, Lào ngày 15/4. THX/TTXVN
 
Người dân tham gia Tết té nước tại Luang Prabang, Lào ngày 15/4. THX/TTXVN
 
Người dân tham gia Tết té nước tại Luang Prabang, Lào ngày 15/4. THX/TTXVN
Người dân tham gia Tết té nước tại Luang Prabang, Lào ngày 15/4. THX/TTXVN


 

Có thể bạn quan tâm