• Yên Bái đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo nhu cầu thị trường

  Đào tạo nghề, trọng tâm là đào tạo nghề cho lao động khu vực nông thôn đang được tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm. Công tác đào tạo nghề đã được đổi mới, đa dạng hình thức đào tạo, theo hướng xã hội hóa, hợp tác liên kết để nâng cao chất lượng và gắn với nhu cầu xã hội.

  09:45 | 30-10-2022 | Kinh nghiệm làm ăn

 • Đào tạo nghề cho lao động nông thôn góp phần giảm nghèo bền vững ở Bến Tre

  Sau 10 năm triển khai Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 5/11/2012 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, tỷ lệ lao động nông thôn ở Bến Tre có việc làm sau học nghề tăng cao. Qua đó, giúp lao động nông thôn có thêm sinh kế, tăng thu nhập, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

  07:00 | 18-06-2022 | Kinh nghiệm làm ăn

 • Ninh Thuận nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn

  Những năm qua, tỉnh Ninh Thuận đã chú trọng triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, giúp ổn định việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống cho hàng nghìn lao động nông thôn.

  09:00 | 26-02-2021 | Xã hội

 • Hiệu quả từ công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Lai Châu

  Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh Lai Châu đã có những chuyển biến rõ rệt và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Qua đó, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững.

  15:00 | 04-12-2020 | Xã hội

 • Hiệu quả thiết thực từ đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” tại Đắk Lắk

  Ngày 26/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” giai đoạn 2010 - 2020.

  15:19 | 26-11-2020 | Xã hội

 • Hiệu quả việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện vùng cao Sìn Hồ

  Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Sìn Hồ (Lai Châu) quan tâm. Người dân từng bước biết áp dụng kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện.

  08:39 | 17-09-2020 | Xã hội

 • Hà Nội chú trọng hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn

  Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND, triển khai phát triển ngành nghề nông thôn năm 2020.

  13:00 | 03-05-2020 | Xã hội

 • Ninh Thuận đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu thực tiễn

  Để chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới, năm 2020, tỉnh Ninh Thuận tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng chất lượng, hiệu quả, nhằm tăng năng suất, thu nhập của người lao động, từng bước góp phần giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

  13:40 | 11-03-2020 | Xã hội

 • An Giang phấn đấu trên 80% lao động nông thôn có việc làm sau khi học nghề

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang cho biết: Năm 2020, An Giang sẽ dành 14,5 tỷ đồng để đào tạo nghề cho lao động nông thôn; trong đó kinh phí Trung ương hỗ trợ gần 12,5 tỷ đồng, còn lại là kinh phí địa phương. Tỉnh phấn đấu trên 80% lao động nông thôn có việc làm sau khi học nghề.

  08:05 | 06-02-2020 | Xã hội

 • Nhiều cơ hội cho lao động nông thôn sau đào tạo nghề ở Thành phố Hồ Chí Minh

  Đào tạo nghề nông thôn, giải quyết việc làm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xây dựng nông thôn mới ở các huyện ngoại thành. Đây cũng là nhiệm vụ chiến lược của địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là khi diện tích đất nông nghiệp thành phố ngày càng bị thu hẹp.

  10:23 | 28-11-2019 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh

 • Cà Mau đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn - Bài cuối

  Dạy nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh Cà Mau thời gian qua đã có nhiều đổi mới, bám sát nhu cầu của thị trường cũng như khả năng, nguyện vọng của người lao động, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn ở địa phương cũng còn những hạn chế cần được tháo gỡ.

  14:32 | 11-11-2019 | Nhịp sống phương Nam

 • Cà Mau đổi mới đào tạo nghề cho lao động nông thôn - Bài 1

  Cà Mau là một tỉnh nằm ở cực Nam Tổ quốc với số dân hơn 1,2 triệu người, trong đó có 73% đang ở độ tuổi lao đông. Cơ cấu lao động của tỉnh theo ngành nghề chủ yếu vẫn là nông nghiệp và thủy sản. 

  11:16 | 10-11-2019 | Nhịp sống phương Nam

 • Cần Thơ đào tạo nghề cho lao động nông thôn

  Sau 10 năm thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010 - 2019, đến nay, thành phố Cần Thơ đã giải quyết được hàng chục nghìn việc làm, trong đó chú trọng đối tượng đồng bào Khmer. Đề án đã góp phần giảm đáng kể tỷ lệ thất nghiệp, từng bước nâng cao mức sống cho người dân khu vực nông thôn.

  15:00 | 09-11-2019 | Xã hội

 • Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn”

  Ngày 9/8, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Chi cục Phát triển nông thôn 63 tỉnh, thành phố; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Nông dân của 10 địa phương; Ban chỉ đạo đào tạo nghề Trung ương; Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) tại Việt Nam cùng các Viện Nghiên cứu, Trường Đào tạo có liên quan tổ chức “Hội thảo Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn”.

  22:40 | 09-08-2019 | Xã hội

 • Hội thảo chuyên đề “Đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp trẻ, khởi nghiệp ở nông thôn"

  Ngày 9/8, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn” với chuyên đề “Đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp trẻ, khởi nghiệp ở nông thôn”.

  16:00 | 09-08-2019 | Xã hội

 • Vĩnh Phúc hỗ trợ đào tạo nghề cho người dân nông thôn

  Để nâng cao chất lượng lao động, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn.

  07:57 | 27-07-2019 | Xã hội

 • Vĩnh Phúc đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn học nghề, hướng nghiệp cho lao động nông thôn

  Để cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, giúp lao động nông thôn có việc làm ổn định, có trình độ đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động ở địa phương, năm 2019, tỉnh Vĩnh Phúc có kế hoạch tổ chức đào tạo nghề trình độ sơ cấp dưới 3 tháng cho 1.146 lao động với kinh phí dự kiến gần 5 tỷ đồng.

  10:00 | 15-04-2019 | Xã hội

 • Ninh Thuận đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn

  Để giúp lao động nông thôn có việc làm ổn định, từng bước xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, năm 2019, tỉnh Ninh Thuận đặt kế hoạch đào tạo nghề cho 2.600 lao động nông thôn với kinh phí đào tạo dự kiến trên 5,8 tỷ đồng…

  11:37 | 02-03-2019 | Xã hội

 • Ninh Thuận đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn

  Để cải thiện cơ cấu lao động, giúp lao động nông thôn có việc làm ổn định, từng bước xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, năm 2019, tỉnh Ninh Thuận đề ra kế hoạch đào tạo nghề cho 2.600 lao động nông thôn với kinh phí đào tạo dự kiến trên 5,8 tỷ đồng.

  09:30 | 28-12-2018 | Xã hội

 • Kiên Giang đào tạo nghề cho hơn 10.880 lao động nông thôn

  Trong 2 năm (2019 - 2020), tỉnh Kiên Giang có kế hoạch đào tạo hơn 10.880 lao động nông thôn; trong đó đào tạo lao động trong các vùng sản xuất nguyên liệu nông sản của các doanh nghiệp chiếm 10%; đối tượng là thành viên hợp tác xã 20%; lao động thuộc diện chính sách, an sinh xã hội 70%. Qua đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt 67%, có bằng cấp, chứng chỉ đạt 50%, lao động có việc làm đúng ngành nghề đào tạo đạt từ 80% trở lên.

  09:30 | 30-11-2018 | Xã hội