Rực rỡ Lễ hội Ánh sáng Canada

Các tác phẩm nghệ thuật tại Lễ hội Ánh sáng ở Vancouver, British Columbia, Canada ngày 26/11/2021. Ảnh: THX/ TTXVN
Các tác phẩm nghệ thuật tại Lễ hội Ánh sáng ở Vancouver, British Columbia, Canada ngày 26/11/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Những tác phẩm nghệ thuật được làm từ hàng triệu chiếc đèn rực rỡ sắc màu được trưng bày tại Lễ hội Ánh sáng ở Vườn thực vật VanDusen, Vancouver, British Columbia, Canada ngày 26/11/2021.

Rực rỡ Lễ hội Ánh sáng Canada ảnh 1Khách tham quan tại Lễ hội Ánh sáng ở Vancouver, British Columbia, Canada ngày 26/11/2021. Ảnh: THX/ TTXVN
Rực rỡ Lễ hội Ánh sáng Canada ảnh 2Du khách tham quan Lễ hội Ánh sáng ở Vancouver, British Columbia, Canada ngày 26/11/2021. Ảnh: THX/ TTXVN
Rực rỡ Lễ hội Ánh sáng Canada ảnh 3Du khách tham quan Lễ hội Ánh sáng ở Vancouver, British Columbia, Canada ngày 26/11/2021. Ảnh: THX/ TTXVN
Rực rỡ Lễ hội Ánh sáng Canada ảnh 4Các tác phẩm nghệ thuật tại Lễ hội Ánh sáng ở Vancouver, British Columbia, Canada ngày 26/11/2021. Ảnh: THX/ TTXVN
Rực rỡ Lễ hội Ánh sáng Canada ảnh 5Du khách chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật tại Lễ hội Ánh sáng ở Vancouver, British Columbia, Canada ngày 26/11/2021. Ảnh: THX/ TTXVN
Rực rỡ Lễ hội Ánh sáng Canada ảnh 6Du khách chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật tại Lễ hội Ánh sáng ở Vancouver, British Columbia, Canada ngày 26/11/2021. Ảnh: THX/ TTXVN
Rực rỡ Lễ hội Ánh sáng Canada ảnh 7Du khách chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật tại Lễ hội Ánh sáng ở Vancouver, British Columbia, Canada ngày 26/11/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

TTXVN phát

TTXVN

Có thể bạn quan tâm