Quỹ Bảo lãnh tín dụng chỉ bảo lãnh được một doanh nghiệp trong 5 năm

Quỹ Bảo lãnh tín dụng chỉ bảo lãnh được một doanh nghiệp trong 5 năm
Ông Trần Văn Sỹ, Phó Giám đốc Sở Tài chính kiêm Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bạc Liêu (Quỹ) cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến hạn chế, như vốn điều lệ tối thiểu của Quỹ còn hạn chế; các thủ tục bảo lãnh tín dụng còn nhiều vướng mắc như: hồ sơ thủ tục đề nghị cấp bảo lãnh tín dụng theo quy định của Trung ương tương đối nhiều, trong khi đó các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đa phần còn hạn chế về việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, sổ sách kế toán… Nếu các doanh nhiệp nhỏ và vừa đảm bảo các điều kiện trên thì thông thường đã được các tổ chức tín dụng cho vay, không phải cần đến sự bảo lãnh của Quỹ, tốn thêm chi phí.
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh tiêu biểu
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh tiêu biểu

Hơn nữa, theo quy định tại Nghị định 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ, vốn điều lệ tối thiểu của Quỹ là 100 tỷ đồng do Nhà nước cấp. Thực tế, đến thời điểm hiện tại vốn điều lệ của Quỹ chỉ có 15 tỷ đồng do ngân sách tỉnh cấp, trong khi theo quy định thì giới hạn tối đa bảo lãnh vay vốn cho một doanh nghiệp là 15% vốn điều lệ thực có của Quỹ, nhưng phần lớn nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp cao hơn mức Quỹ bảo lãnh.

Theo Giám đốc Quỹ, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bạc Liêu đề xuất cơ quan chức năng trong quá trình tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn các nội dung liên quan đến việc lập hồ sơ, sổ sách, giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, sổ sách theo quy định.

Quỹ cũng sẽ kết hợp đồng bộ cùng với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do tỉnh ban hành nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả trong công tác hỗ trợ. Quỹ xây dựng lộ trình đề án tham mưu cho UBND tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định bổ sung vốn ngân sách tỉnh để cấp đủ vốn điều lệ cho Quỹ theo quy định.

Tính đến đầu năm 2019, tỉnh Bạc Liêu có hơn 2.340 doanh nghiệp; trong đó, phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa và 26.000 hộ kinh doanh cá thể; trong đó có 2.000 hộ cá thể đăng ký môn bài bậc 1 đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp, rất cần nguồn vốn bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phát triển sản xuất, kinh doanh./.
Huỳnh Sử
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm