Nâng cao hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức trong Liên hiệp Hội khu vực miền Tây Nam Bộ

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Kim Há-TTXVN
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Kim Há-TTXVN

Ngày 29/6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau  tổ chức Hội thảo với chủ đề ‘‘Nâng cao hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức cho các Liên hiệp Hội khu vực miền Tây Nam Bộ.
 
Tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức là nhiệm vụ cốt lõi, là thế mạnh của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) cùng các hội thành viên. Việc thực hiện tốt hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội, truyền thông và phổ biến kiến thức đã góp phần tạo ra bản sắc riêng của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Nâng cao hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức trong Liên hiệp Hội khu vực miền Tây Nam Bộ ảnh 1TS. Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Kim Há - TTXVN

 
Những năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau (Liên hiệp Hội Cà Mau) cùng với các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh đã có nhiều giải pháp hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức, chuyển tải những thành tựu khoa học và công nghệ vào thực tiễn đời sống,  đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Liên hiệp Hội Cà Mau thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội góp phần vào việc hoạch định chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
 
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân, Hội thảo là dịp để Liên hiệp Hội Việt Nam, Liên hiệp Hội các tỉnh khu vực miền Tây Nam Bộ và các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, cách làm mới, mô hình hiệu quả về phổ biến kiến thức, việc đổi mới kỹ năng, phương pháp truyền thông hiện đại thông qua các nền tảng mạng xã hội theo xu thế của chuyển đổi số. Đồng thời, Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra, nên cần chuyển tải kịp thời những thành tựu khoa học công nghệ mới, tiên tiến đến người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nâng cao hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức trong Liên hiệp Hội khu vực miền Tây Nam Bộ ảnh 2Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Kim Há - TTXVN

 
Tại Hội thảo, Thạc sĩ Lê Thanh Tùng, Trưởng ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức Liên hiệp Hội Việt Nam đã chia sẻ tổng quan về ‘‘Phổ biến kiến thức - Nhiệm vụ quan trọng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam’’. Báo cáo đã đề cập khá toàn diện nội dung phổ biến kiến thức là nhiệm vụ quan trọng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; những kết quả nổi bật Liên hiệp Hội Việt Nam đạt được trong công tác này; một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động  giai đoạn 2020-2025.
 
Các đại biểu đã thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận, nếu còn cơ chế ‘‘xin - cho’’ thì Liên hiệp hội các tỉnh rất khó hoạt động. Do vậy, cấp có thẩm quyền cần sớm ban hành cơ chế, chính sách rõ ràng nhằm tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho Liên hiệp Hội các cấp hoạt động trong thời gian tới; chú trọng về phát triển đội ngũ nguồn nhân lực, thu hút nhân tài; chuyên nghiệp hóa hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, chuyển giao các quy trình công nghệ mới đến các đối tượng tham gia, góp phần nâng cao nâng suất, chất lượng sản phẩm nói riêng và nâng cao cuộc sống người dân nói chung.
 
Liên quan đến vấn đề này, Thạc sĩ Lê Minh Hùng, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Đồng Tháp đề xuất Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ sớm ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là xây dựng, kế hoạch 5 năm và từng năm về hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ để tạo cơ sở pháp lý cho Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố  thực hiện Điều 48 của Luật Khoa học và Công nghệ; giúp Liên hiệp Hội tiếp cận được với nguồn kinh phí, nhân lực phục vụ hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức cho các Liên hiệp Hội khu vực miền Tây Nam Bộ. Mặt khác, Liên hiệp Hội Việt Nam xây dựng cơ sở dữ liệu các trí thức, nhà khoa học sẵn sàng tham gia phổ biến kiến thức nhằm hỗ trợ chuyên gia cho các địa phương.

Nâng cao hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức trong Liên hiệp Hội khu vực miền Tây Nam Bộ ảnh 3PGS.TS Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Kim Há - TTXVN

  
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh, thời gian tới, Liên hiệp Hội khu vực miền Tây Nam Bộ chú trọng đổi mới hoạt động truyền thông theo hướng chuyên nghiệp, huy động đông đảo các nhà báo, phóng viên cơ quan thông tấn, báo chí tham gia.

Liên hiệp Hội cũng cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để nhân rộng các mô hình sản xuất mới đã được thử nghiệm thành công; tranh thủ, tận dụng nguồn nhân lực là trí thức, nhà khoa học..., huy động nguồn kinh phí đảm bảo phục vụ hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ của Liên hiệp Hội khu vực miền Tây Nam Bộ./.
 

Kim Há

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm