Phú Yên có thêm huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đã trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho nhân dân và cán bộ huyện Phú Hòa. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa Lê Ngọc Tính cho biết, trong 9 năm qua, huyện Phú Hòa đã huy động 1.715 tỷ đồng để thực hiện xây dựng nông thôn mới; trong đó, vốn từ ngân sách Trung ương hỗ trợ gần 42 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương trên 140 tỷ đồng.

Những năm qua, các xã trên địa bàn huyện đã xây dựng mới, cải tạo nâng cấp 492,54 km đường giao thông. Toàn huyện có 28 trường học các cấp, với cơ sở hạ tầng đáp ứng được nhu cầu học tập của người dân. Chương trình mục tiêu về y tế tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, với 9/9 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế và 92,5% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 1,62%; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 40,3 triệu đồng/người. Mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2020, Phú Hòa sẽ xây dựng 1-2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xây dựng thí điểm 2 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, 10 vườn mẫu nông thôn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế yêu cầu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Hòa giữ vững các kết quả đã đạt được, tiếp tục phát huy sức mạnh sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới bền vững, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng đô thị văn minh gắn với xây dựng nông thôn mới; giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, huyện cần tập trung nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho cư dân nông thôn, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp, phát triển sản xuất, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung, liên kết chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu, duy trì phát triển các làng nghề, giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho người dân.

Đồng thời, huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển đô thị. Thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm, phát triển các sản phẩm chủ lực nâng cao giá trị kinh tế cao bền vững. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, sắp xếp tinh gọn bộ máy, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức.

Cùng với việc trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Phú Hòa đạt chuẩn nông thôn mới và trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho nhân dân và cán bộ huyện, ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhân dân và cán bộ xã Hòa Quang Bắc. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.
Phạm Cường


Đề xuất