Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Thành phố Hồ Chí Minh
Đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10), thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã gửi lời chúc mừng đến Hoà thượng Thích Trí Quảng cùng quý vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh cùng toàn thể tăng, ni, tín đồ Phật giáo có nhiều sức khỏe, hưởng mùa Phật đản an lạc, nhiều niềm vui.
Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chúc mừng Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân Đại lễ Phật đản 2019 tại Việt Nam Quốc Tự. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chúc mừng Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân Đại lễ Phật đản 2019 tại Việt Nam Quốc Tự. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
 
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, với tinh thần nhập thế “hộ quốc-an dân”, trong suốt chiều dài lịch sử, Phật giáo Việt Nam đã luôn gắn bó cùng dân tộc, cứu độ, cứu nạn chúng sinh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của lịch sử dân tộc, đặc biệt trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Phật giáo Việt Nam ngày nay đã thể hiện tinh thần nhập thế, luôn gắn bó cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân thực hiện nhiều hoạt động chung, mang lại một xã hội nhân ái, nhân hòa, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
 
Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn, Hòa thượng Thích Trí Quảng cùng quý vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới mà Giáo hội đã đề ra, đồng thời hướng dẫn tăng, ni, tín đồ Phật tử tiếp tục thực hiện phương châm hành đạo “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Đến thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Minh Đạo (Quận 3), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức thành công viên mãn Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 16 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc - Hà Nam. Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc diễn ra tại Việt Nam không chỉ là một sự kiện của Phật giáo mà còn là một sự kiện quan trong chung của cả đất nước, thể hiện vai trò to lớn của Phật giáo Việt Nam đối với quốc tế và tinh thần đoàn kết dân tộc, gắn bó với dân tộc của Phật giáo Việt Nam.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủTrương Hòa Bình chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân Đại lễ Phật đản 2019 tại Chùa Minh Đạo. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủTrương Hòa Bình chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân Đại lễ Phật đản 2019 tại Chùa Minh Đạo. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Ghi nhận đóng góp của Phật giáo Việt Nam, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, với truyền thống yêu nước và tinh thần “Hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam, trong những năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không ngừng củng cố, phát triển và lớn mạnh về mọi mặt hoạt động, thể hiện ý chí hòa hợp, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Phật giáo và tiếp tục phát huy tinh thần gắn bó với dân tộc.          
 
Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình bày tỏ mong muốn, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn sẽ cùng quý vị giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục động viên tăng, ni, Phật tử cùng toàn dân thực hiện tốt các chính sách và pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân, đoàn kết hòa hợp nhằm góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
 
Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các tăng, ni, Phật tử cả nước, Hòa thượng Thích Trí Quảng và Hòa thượng Thích Thiện Nhơn bày tỏ xúc động, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm tốt đẹp và sâu sắc của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương đối với các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thời gian qua, đặc biệt trong việc tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, Hà Nam.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện nghi lễ thả bóng bay và chim bồ câu cầu quốc thái dân an nhân Đại lễ Phật đản 2019 tại Chùa Minh Đạo. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện nghi lễ thả bóng bay và chim bồ câu cầu quốc thái dân an nhân Đại lễ Phật đản 2019 tại Chùa Minh Đạo. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Các Đại lão Hòa thượng cho rằng, việc Phật giáo Việt Nam đã 3 lần tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak là nhờ sự thống nhất cao của Phật giáo Việt Nam; sự quan tâm sát sao, tạo điều kiện thuận lợi của Nhà nước Việt Nam; là minh chứng Phật giáo Việt Nam có tinh thần gắn kết đạo với đời, một tôn giáo có truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc và trở thành bài học lớn cho các nước đang  muốn tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak.
 
Cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho các hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Trí Quảng và Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết sẽ cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tăng, ni, Phật tử cả nước tiếp tục sống trong chính tín, thực hiện đúng pháp luật, làm tròn nghĩa vụ của người công dân, gắn bó đoàn kết giữa đạo và đời, đóng góp nhiều hơn nữa trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh./.
                 Xuân Khu

Có thể bạn quan tâm