Nhiều giải pháp đảm bảo sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa miền Bắc hiệu quả

 Nông dân gieo cấy lúa Hè Thu 2019. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Với vụ này, Cục Trồng trọt khuyến cáo các địa phương lựa chọn các giống lúa ngắn ngày là chủ lực; cơ cấu hợp lý giữa giống lúa chất lượng, giống lúa kháng sâu bệnh đặc biệt là bệnh bạc lá, hạn chế tối đa sử dụng giống nhiễm bạc lá; mở rộng tỷ lệ trà lúa Mùa cực sớm để tạo quỹ đất phát triển vụ Đông ưa ấm có giá trị kinh tế cao. Để thuận lợi cho việc quản lý sâu bệnh hại mỗi địa phương nên cơ cấu từ 3 - 4 giống lúa chủ lực và 3-4 giống lúa bổ sung.

Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục thực hiện chuyển đổi diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng các cây màu có hiệu quả kinh tế cao như: rau quả, ngô, cây dược liệu...

Cục Trồng trọt cho biết, vụ Đông Xuân năm nay sẽ thu hoạch sớm hơn năm trước từ 7-10 ngày. Tuy nhiên, các địa phương cần khẩn trương thu hoạch khi lúa Đông Xuân vừa chín tới, thu hoạch lúa đến đâu làm đất đến đó, giữ nước trên ruộng nên bón thêm vôi  bột hoặc một số chế phẩm sinh học azotobacte, tricoderma… để tăng cường phân hủy rơm rạ, hạn chế nguồn sâu bệnh hại.

Các địa phương căn cứ vào tình hình cụ thể để lựa chọn hình thức gieo mạ; huy động mọi nguồn lực cấy “càng sớm càng tốt”, đặc biệt cho chân chạy lụt, diện tích làm vụ Đông sớm cây ưa ấm.

Các địa phương áp dụng các biện pháp canh tác nhằm rút ngắn thời gian sinh trưởng của lúa để thu hoạch sớm, tránh bị ngập lụt cuối vụ. Bón phân theo phương châm "nặng đầu nhẹ cuối", bón cân đối, sử dụng các loại phân bón tổng hợp thay cho phân đơn theo đúng hướng dẫn kỹ thuật để tăng hiệu quả sử dụng phân bón.

Về thời vụ, Cục Trồng trọt khuyến cáo, vùng Bắc Trung bộ những nơi chạy lụt cần thu hoạch trước ngày 5/9; nơi thâm canh thu hoạch chậm nhất 20/9, mùa sớm thu hoạch trong tháng 9… Căn cứ vào tình hình thu hoạch lúa Đông Xuân 2018-2019, thời điểm thu hoạch lúa Hè Thu, các địa phương bố trí thời điểm làm mạ, làm đất và gieo cấy lúa Hè Thu đảm bảo an toàn, né tránh được những bất thuận của thời tiết. Tùy vùng, thời gian sinh trưởng của giống, thời điểm thu hoạch lúa Đông Xuân giải phóng đất, địa phương hướng dẫn lịch gieo thẳng đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Với vùng Đồng bằng sông Hồng, Trung du miền núi phía Bắc, Cục Trồng trọt khuyến cáo lúa Mùa sớm gieo mạ từ 5/6-15/6, cấy giữa và cuối tháng 6, Mùa trung gieo mạ 20/6 -25/6, cấy xong trước 20/7; Mùa muộn gieo mạ từ đầu tháng 6 đến đầu tháng 7, sẽ thu hoạch cuối tháng 10, đầu tháng 11. Những diện tích gieo thẳng cần được quy hoạch thành vùng, gieo sớm ngay sau khi chuẩn bị được ruộng từ 15-25/6.

Ông Nguyễn Như Cường, quyền Cục trưởng Cục Trồng trọt nhấn mạnh, căn cứ vào khuyến cáo về thời vụ, cơ cấu giống lúa, các địa phương xây dựng phương án sản xuất vụ Hè Thu và vụ Mùa phù hợp với điều kiện cụ thể, đảm bảo cho trà lúa Hè Thu chạy lụt sớm ở các tỉnh Bắc Trung bộ thu hoạch trước ngày 5/9 và trà lúa Mùa sớm ở Đồng bằng sông Hồng, Trung du miền núi phía Bắc thu hoạch trước 20/9 để tạo quỹ đất làm cây vụ Đông sớm.

Bích Hồng


Đề xuất