Nghệ An phát triển các mô hình trồng rau, củ hiệu quả

 Cây cam cho hiệu quả kinh tế cao tại Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

Đối với cây rau, tỉnh Nghệ An chủ trương xây dựng và hình thành các vùng chuyên canh sản xuất rau màu hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao để tăng năng suất, chất lượng và tăng thu nhập cho nông dân. Đối với cam Vinh, tỉnh đang yêu cầu ngành nông nghiệp, các địa phương triệt để thực hiện các giải pháp nhằm đưa cam Vinh không chỉ là một nông sản mang lại giá trị kinh tế mà còn lưu giữ, bảo tồn, phát huy như một sản phẩm văn hóa của địa phương. Đối với cây ăn quả khác, như bơ, mít, chuối, nhãn, chanh… tỉnh Nghệ An chủ trương duy trì, ổn định diện tích hiện có.

Hiện nay, cùng với việc quy hoạch cụ thể các vùng trồng, tỉnh Nghệ An cũng khuyến khích, hỗ trợ cho người sử dụng đất thực hiện tích tụ đất, hình thành vùng sản xuất rau chuyên canh, tập trung; lựa chọn vùng sản xuất rau, củ, quả không có các mối nguy cơ gây ô nhiễm hóa học, sinh học; áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp, quản lý cây trồng tổng hợp nhằm hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Tại Nghệ An, trước đây sản xuất rau, củ, quả còn mang tính tự phát là chủ yếu, chưa gắn với nhu cầu thị trường. Tại một số địa phương trong tỉnh, tuy có chất đất, điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển các mô hình trồng rau, củ, quả nhưng chưa được chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp coi trọng.

Có những loại cây được coi là đặc sản, duy nhất có tại địa phương nhưng thiếu đầu tư, bảo tồn và phát triển nên đang dần bị mất đi. Đơn cử, tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc có giống cam đặc sản Xã Đoài nổi tiếng thơm, ngon, duy nhất có trong cả nước, nhưng đến nay do nhiều nguyên nhân nên cam Xã Đoài đang giảm dần về diện tích, sản lượng.

Tỉnh Nghệ An cũng mời gọi các doanh nghiệp vào địa phương phát triển các vùng rau, củ, quả gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh cũng bước đầu có một số doanh nghiệp vào phát triển vùng nguyên liệu cây chanh leo tại huyện Quế Phong, cây dứa tại huyện Quỳnh Lưu, cây ăn quả tại huyện Nam Đàn và Thanh Chương…

Nguyễn Văn Nhật
 

Đề xuất