Nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Kế hoạch nhằm đẩy mạnh xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và công nghiệp hiện đại. Cùng với đó, thành phố xây dựng và phát triển, nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giảng viên nguồn các trường đại học, cao đẳng phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nước, xu thế phát triển của khu vực và thế giới; xây dựng và triển khai các đề án nâng cấp các trường đại học, cao đẳng thuộc thành phố theo chuẩn trường tiên tiến và chuẩn kiểm định ASEAN; đồng thời triển khai kế hoạch xây dựng và nâng cấp các ngành mũi nhọn của các trường đại học, cao đẳng thuộc thành phố.
Học viên Trường Cao đẳng nghề Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ thực hành. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Học viên Trường Cao đẳng nghề Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ thực hành. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Theo kế hoạch trên, thành số sẽ có ít nhất hai trường cao đẳng và một trường đại học thuộc thành phố được phê duyệt Đề án xây dựng trường tiên tiến; 66% các trường cao đẳng công lập đăng ký công nhận trường tiên tiến; các đề án xây dựng ngành đào tạo mũi nhọn ở các trường đại học, cao đẳng công lập thuộc thành phố được phê duyệt theo đúng phân kỳ thực hiện.

Tỉ lệ sinh viên các trường đại học, cao đẳng tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học trong năm 2018 đạt từ 20% trở lên. Có ít nhất 20% sinh viên tốt nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng có kiến thức chuyên môn vững, kỹ năng mềm tốt (ngoại ngữ, giao tiếp, làm việc nhóm...). Thành phố khuyến khích các trường tiếp tục xây dựng ngành đào tạo được công nhận đạt chuẩn kiểm định quốc tế.
 
Để thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu trên, thành phố tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng; đồng thời, triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng trường cao đẳng, đại học theo hướng tiên tiến, tiếp cận chuẩn tiên tiến của các trường trong khu vực Đông Nam Á.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức xây dựng Đề án đầu tư xây dựng nhà trường theo hướng tiên tiến, tiếp cận chuẩn tiên tiến của các trường trong khu vực Đông Nam Á, trình UBND thành phố phê duyệt.
 
Thành phố tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật dạy học đối với những ngành mũi nhọn của thành phố cho các trường đại học, cao đẳng công lập thuộc thành phố, gồm: Ngành Công nghệ thông tin (của Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức); ngành Cơ - điện tử (Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật); nhóm ngành Sức khỏe (Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch); ngành Sư phạm - Dịch vụ (Trường Đại học Sài Gòn); ngành Cơ khí (Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng); ngành Kinh tế - Tài chính (Trường Cao đẳng Kinh tế); ngành Logistics (Trường Cao đẳng Giao thông vận tải).
 
Song song đó, thành phố chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giảng viên theo hướng tiên tiến, tiếp cận kiến thức chuyên môn hiện đại của khu vực và thế giới.

Chương trình bồi dưỡng được thiết kế mang tính đột phá, trong đó học viên sẽ có một tuần học tập trong nước, ba tuần ở ngoài nước và đánh giá kết quả sau ứng dụng thực tiễn sau một năm các học viên hoàn thành khóa học; phối hợp chuyển giao nội dung, chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới đối với các ngành mũi nhọn./.
  T.Hoài
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm