Khai mạc Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa X

Khai mạc Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa X
Hội nghị lần này tập trung thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2018; Báo cáo chủ trương và định hướng quy hoạch phát triển đô thị sáng tạo phía Đông thành phố (quận 2, quận 9, Thủ Đức); Kế hoạch  của UBND thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 43-Ctr/TU của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố đến năm 2030.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN
   
Cùng với đó, các đại biểu sẽ thảo luận, thông qua Tờ trình về Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Tờ trình về tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động kinh tế đảng của Đảng bộ thành phố; Tờ trình về Báo cáo kết quả thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
  
Trong 9 tháng đầu năm 2018, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng, đầu tư được quan tâm, hoạt động thu ngân sách Nhà nước tăng so với cùng kỳ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tăng trưởng kinh tế từng bước giảm phụ thuộc vào vốn đầu tư, tăng yếu tố khoa học kỹ thuật.

Về phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm 2018, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phải huy động toàn bộ nguồn lực mới đạt được mục tiêu tăng trưởng; trong đó, cần có biện pháp ngắn hạn, từ sử dụng ngân sách nhà nước đến thúc đẩy các dự án sắp triển khai, hỗ trợ các doanh nghiệp đang tăng vốn và thu hút đầu tư.
   
Thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Thành phố dự kiến có đợt thi đua ngắn hạn trong 3 tháng quanh chủ đề cải cách hành chính, mỗi đơn vị trong quản lý nhà nước có một giải pháp, sáng kiến cụ thể để thúc đẩy cải cách hành chính, tăng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN
  
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đề xuất HĐND Thành phố có thể chọn chủ đề năm 2019 là “Năm cải cách hành chính”. Với chủ đề này, thành phố triển khai tất cả những thành quả của Nghị quyết 54 và cải cách hành chính để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong những tháng cuối năm 2018 và tạo tiền đề tốt cho năm 2019.
  
Đối với Dự án Đô thị sáng tạo phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến cuối tháng 10/2018, thành phố tổ chức hội nghị kêu gọi tham gia xây dựng ý tưởng cụ thể cho dự án này. Sau khi chọn ý tưởng, thành phố tổ chức đấu thầu, thiết kế quy hoạch. Hết năm 2019 nếu xong các bước trên, năm 2020 thành phố sẽ bắt tay vào triển khai Khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố.
   
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động kinh tế đảng của Đảng bộ thành phố, sắp xếp, hoành chỉnh cán bộ ở một số sở, ngành và quận, huyện để nâng cao sức chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố.
  
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 18 cũng sẽ thảo luận về các nội dung quan trọng khác về tình hình chính trị, phát triển kinh tế xã hội của Thành phố và dự kiến  diễn ra đến hết ngày 16/10./.
 Tiến Lực
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm