Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa X

Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa X
Hội nghị lần này tập trung thảo luận, cho ý kiến và thông qua các nội dung gồm Tờ trình về Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa X; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16 – NQ/TW ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và Cơ chế, chính sách đặc thù để thành phố phát triển nhanh, bền vững hơn, vì cả nước theo Nghị quyết số 16 – NQ/TW của Bộ Chính trị; Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2025”.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng do lũ lụt. Ảnh: Anh Tuấn-TTXVN
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng do lũ lụt. Ảnh: Anh Tuấn-TTXVN
Hội nghị cũng nghe các tờ trình về Chương trình hành động Nghị quyết số 10 NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chương trình hành động Nghị quyết số 11 – NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương  khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12 – NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; và công tác xem xét thi hành kỷ luật cán bộ. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hội nghị có ý nghĩa quan trọng vì sắp kết thúc 2 năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X. Đây là thời điểm có thể đánh giá được tình hình triển khai Nghị quyết về tốc độ triển khai, các vấn đề mới xuất hiện, những giải pháp mới cần bổ sung để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X.
Các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng do lũ lụt. Ảnh: Anh Tuấn-TTXVN
Các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng do lũ lụt. Ảnh: Anh Tuấn-TTXVN
Về triển khai xây dựng các chương trình hành động thực hiện 3 Nghị quyết về kinh tế của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, nhấn mạnh: Việc triển khai thực hiện 3 Nghị quyết này giúp thành phố có thêm cơ sở lý luận nhìn lại về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố trong hai năm qua, xem xét việc bổ sung quan điểm, giải pháp mới. Đây là dịp để hoàn thiện các giải pháp cho kinh tế thành phố phát triển. Thành phố sẽ có 3 đề án chi tiết thực hiện các Nghị quyết này và tập trung triển khai ngay từ nay đến cuối năm. Liên quan đến Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16 – NQ/TW ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Bên cạnh những thành tựu, trong 5 năm qua, thành phố cũng cần rà soát lại những yêu cầu của Nghị quyết 16 nêu ra, nhiều hạn chế nêu ra trong Nghị quyết đến nay vẫn chưa được khắc phục, thực hiện hiệu quả như đánh giá “tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng của thành phố”, hạ tầng phát triển chưa đồng bộ…
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
Để khắc phục những hạn chế, yếu kém, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nhấn mạnh: Thành phố cần cơ chế đặc thù, hiện thành phố đang xây dựng, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn vì cả nước, qua đó kiến nghị với Trung ương những giải pháp, chính sách đặc thù và các giải pháp mới nhằm khắc phục những mặt chưa làm được trong thực hiện Nghị quyết này. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của các nội dung thảo luận tại Hội nghị lần này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, các đại biểu tham dự hội nghị phát huy trí tuệ, đoàn kết, sáng tạo để cụ thể chương trình hành động của thành phố trong 3 năm còn lại của nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay, các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố đã tổ chức quyên góp được gần 4,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra. Lãnh đạo Thành phố cũng đã tổ chức hai đoàn đến thăm hỏi, tặng quà bà con ở các tỉnh Sơn La, Yên Bái và Điện Biên, ủng hộ mỗi địa phương 1,2 tỷ đồng. Hội nghị làm việc trong hai ngày 18 và 19/8./.
TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm