Hà Nội tổ chức Hội nghị bàn các giải pháp phát triển chăn nuôi bền vững

Hà Nội tổ chức Hội nghị bàn các giải pháp phát triển chăn nuôi bền vững
Toàn cảnh Hội nghị bàn các giải pháp phát triển chăn nuôi bền vững trước diễn biến dịch tả lợn châu Phi do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức ngày 14/6.
Toàn cảnh Hội nghị bàn các giải pháp phát triển chăn nuôi bền vững trước diễn biến dịch tả lợn châu Phi do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức ngày 14/6. 

Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, giá trị sản xuất chăn nuôi, thủy sản của Hà Nội hiện chiếm gần 53% GDP trong sản xuất nông nghiệp của thành phố, trọng tâm cung cấp con giống cho các tỉnh lân cận, phát triển theo vùng, xã trọng điểm và chăn nuôi ngoài khu dân cư. Ngoài ra, xây dựng và phát triển các chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm chăn nuôi đảm bảo được chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, góp phần tăng lợi thế cạnh tranh của các mặt hàng tham gia chuỗi phù hợp với xu thế tiêu dùng hiện nay.

Theo số liệu thống kê, hiện nay, đàn vật nuôi biến động nhiều so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể: đàn trâu bò giảm 15%, sản lượng sản xuất của thành phố khoảng 10 nghìn tấn/năm, mới chỉ đáp ứng được gần 20% nhu cầu thịt bò và ước tính nhu cầu thịt bò sẽ tăng trong thời gian tới; đàn lợn giảm 8%; đàn gia cầm tăng 19%; diện tích nuôi trồng thủy sản của thành phố cũng dần phát triển với 22.400 ha, sản lượng đạt 115.000 tấn, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân Hà Nội.

Hà Nội đã phát triển được 76 xã chăn nuôi trọng điểm với tổng đàn chiếm trên 40% tổng đàn toàn thành phố; thực hiện 52 chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, hàng ngày cung cấp cho thị trường khoảng 60 tấn thịt các loại; 300.000 quả trứng và 78 tấn sữa...

Ông Nguyễn Huy Đăng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho rằng: "Hà Nội cần tập trung phát triển chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm và chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư...". Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y và Chăn nuôi Hà Nội cho biết, tính đến ngày 12/6, dịch tả lợn châu Phi đã làm mắc và tiêu hủy 350.000 con, chiếm 22,5% tổng đàn tại 19.200 hộ nuôi, chiếm 26% tổng hộ chăn nuôi lợn. Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi Nguyễn Xuân Dương (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho rằng: “Chung sống với dịch bệnh là điều bắt buộc, lẽ tất nhiên. Do đó, các giải pháp ứng phó phải được thực hiện sớm, khẩn trương, đồng bộ hơn để đẩy giá lợn lên. Như vậy, mới tiêu thụ được lợn, giảm thiệt hại cho nông dân và giảm chi phí của Nhà nước trong hỗ trợ tiêu hủy đàn lợn bệnh”.
Ông Nguyễn Huy Đăng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho rằng: "Hà Nội cần tập trung phát triển chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm và chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư...".
Ông Nguyễn Huy Đăng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho rằng: "Hà Nội cần tập trung phát triển chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm và chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư...". Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y và Chăn nuôi Hà Nội cho biết, tính đến ngày 12/6, dịch tả lợn châu Phi đã làm mắc và tiêu hủy 350.000 con, chiếm 22,5% tổng đàn tại 19.200 hộ nuôi, chiếm 26% tổng hộ chăn nuôi lợn. Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi Nguyễn Xuân Dương (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho rằng: “Chung sống với dịch bệnh là điều bắt buộc, lẽ tất nhiên. Do đó, các giải pháp ứng phó phải được thực hiện sớm, khẩn trương, đồng bộ hơn để đẩy giá lợn lên. Như vậy, mới tiêu thụ được lợn, giảm thiệt hại cho nông dân và giảm chi phí của Nhà nước trong hỗ trợ tiêu hủy đàn lợn bệnh”.
Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y và Chăn nuôi Hà Nội cho biết, tính đến ngày 12/6, dịch tả lợn châu Phi đã làm mắc và tiêu hủy 350.000 con, chiếm 22,5% tổng đàn tại 19.200 hộ nuôi, chiếm 26% tổng hộ chăn nuôi lợn.
Ông Nguyễn Huy Đăng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho rằng: "Hà Nội cần tập trung phát triển chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm và chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư...". Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y và Chăn nuôi Hà Nội cho biết, tính đến ngày 12/6, dịch tả lợn châu Phi đã làm mắc và tiêu hủy 350.000 con, chiếm 22,5% tổng đàn tại 19.200 hộ nuôi, chiếm 26% tổng hộ chăn nuôi lợn. Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi Nguyễn Xuân Dương (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho rằng: “Chung sống với dịch bệnh là điều bắt buộc, lẽ tất nhiên. Do đó, các giải pháp ứng phó phải được thực hiện sớm, khẩn trương, đồng bộ hơn để đẩy giá lợn lên. Như vậy, mới tiêu thụ được lợn, giảm thiệt hại cho nông dân và giảm chi phí của Nhà nước trong hỗ trợ tiêu hủy đàn lợn bệnh”.
Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi Nguyễn Xuân Dương (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho rằng: “Chung sống với dịch bệnh là điều bắt buộc, lẽ tất nhiên. Do đó, các giải pháp ứng phó phải được thực hiện sớm, khẩn trương, đồng bộ hơn để đẩy giá lợn lên. Như vậy, mới tiêu thụ được lợn, giảm thiệt hại cho nông dân và giảm chi phí của Nhà nước trong hỗ trợ tiêu hủy đàn lợn bệnh”.

Do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, ngành chăn nuôi lợn của Hà Nội bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y và Chăn nuôi Hà Nội, tính đến ngày 12/6, dịch tả lợn châu Phi đã làm mắc và tiêu hủy 350.000 con, chiếm 22,5% tổng đàn tại 19.200 hộ nuôi, chiếm 26% tổng hộ chăn nuôi lợn. Trong đó, có 11 trang trại chăn nuôi chiếm 0,12% trang trại chăn nuôi, 434 xã, phường, thị trấn của 2.070 thôn, bản, tổ dân phố (ước tính thiệt hại khoảng trên 600 tỷ đồng).

Hiện nay, thành phố đang tập trung chỉ đạo các giải pháp ứng phó với dịch bệnh hạn chế thấp nhất rủi ro, thiệt hại. Đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho người chăn nuôi, có kế hoạch phát triển mạnh chăn nuôi bò, gia cầm và thủy sản để dần thay thế thịt lợn, đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm động vật cho người tiêu dùng trên địa bàn thành phố.

Hội nghị thu hút đông đảo các Sở, Ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp, hợp tác xã chăn nuôi... trên địa bàn thành phố Hà Nội tham dự. Nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển chăn nuôi bền vững, tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết biên bản phối hợp giữa các đơn vị, gồm: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội, Chi cục Chăn nuôi - Thú y Hà Nội về đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm thịt an toàn chăn nuôi theo chuỗi; cung ứng sản phẩm thịt đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối...
Hội nghị thu hút đông đảo các Sở, Ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp, hợp tác xã chăn nuôi... trên địa bàn thành phố Hà Nội tham dự.
Hội nghị thu hút đông đảo các Sở, Ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp, hợp tác xã chăn nuôi... trên địa bàn thành phố Hà Nội tham dự. Nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển chăn nuôi bền vững, tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết biên bản phối hợp giữa các đơn vị, gồm: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội, Chi cục Chăn nuôi - Thú y Hà Nội về đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm thịt an toàn chăn nuôi theo chuỗi; cung ứng sản phẩm thịt đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối...
Nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển chăn nuôi bền vững, tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết biên bản phối hợp giữa các đơn vị, gồm: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội, Chi cục Chăn nuôi - Thú y Hà Nội về đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm thịt an toàn chăn nuôi theo chuỗi; cung ứng sản phẩm thịt đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối...

Để phát triển chăn nuôi bền vững trong tình hình dịch bệnh tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Huy Đăng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội cho rằng, Hà Nội cần tập trung phát triển chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm và chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư. Tập trung vào sản xuất con giống và đẩy mạnh phát triển chuỗi liên kết chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, phát triển chăn nuôi theo hướng đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn sinh học và gắn với ứng dụng công nghệ cao và liên kết chuỗi.

Ông Nguyễn Xuân Dương, quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) lại cho rằng, Hà Nội đã có hạ tầng chăn nuôi từ lâu, khó có thể bỏ được. Do đó, phải tìm hướng để chăn nuôi phát triển bền vững. Người chăn nuôi cần tin tưởng vào ngành chăn nuôi của Việt Nam sẽ phát triển, cơ quan chức năng luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp để thúc đẩy chăn nuôi phát triển…

Thực hiện: Nguyễn Việt

BADTMN/TTXVN

Có thể bạn quan tâm