Hà Nội tìm nguồn để đáp ứng nhu cầu trái cây của người tiêu dùng

Hà Nội sẽ tìm nguồn trái cây phù hợp để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô.
Hà Nội sẽ tìm nguồn trái cây phù hợp để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô.

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Hà Nội, nhu cầu tiêu dùng mặt hàng trái cây trên địa bàn Hà Nội khoảng 52.000 tấn/tháng, trong đó nguồn cung trên địa bàn đáp ứng khoảng 35% nhu cầu. Để quản lý và phát triển hoạt động của các cửa hàng kinh doanh trái cây theo hướng văn minh, hiện đại, bảo đảm an toàn thực phẩm, Hà Nội đã tổ chức triển khai Đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành trực thuộc thành phố Hà Nội” (giai đoạn 2017 - 2019) và Đề án “Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025” nhân rộng trên toàn địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá về các vùng sản xuất, sản phẩm an toàn, sản phẩm có thế mạnh của các địa phương; nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tuân thủ các quy trình sản xuất để ký kết được các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm bền vững…

Hà Nội tìm nguồn để đáp ứng nhu cầu trái cây của người tiêu dùng ảnh 1Hà Nội sẽ tìm nguồn trái cây phù hợp để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô.

Thúy Quỳnh

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm