Hà Nội thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây

Hà Nội thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây
Theo Báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, nhu cầu tiêu thụ trái cây của người dân khoảng 52.000 tấn/tháng, trong khi khả năng sản xuất của Hà Nội chỉ đáp ứng được 30%.
Theo Báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội,
nhu cầu tiêu thụ trái cây của người dân khoảng 52.000 tấn/tháng,
trong khi khả năng sản xuất của Hà Nội chỉ đáp ứng được 30%.

Đề án nêu rõ, quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh trái cây trên các tuyến phố và khu dân cư thuộc các quận nội thành Thành phố Hà Nội theo hướng văn minh, hiện đại, bảo đảm an toàn thực phẩm, phấn đấu đạt 100% người kinh doanh trái cây được đào tạo, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe và các điều kiện cần thiết khác theo quy định.

Hàng tháng, lượng trái cây mà Hà Nội phải nhập khẩu từ nước ngoài khoảng 7.800 tấn... ...phải nhập từ các tỉnh, thành trên cả nước khoảng 34.000 tấn.
Hàng tháng, lượng trái cây mà Hà Nội phải nhập khẩu
từ nước ngoài khoảng 7.800 tấn...
Hàng tháng, lượng trái cây mà Hà Nội phải nhập khẩu từ nước ngoài khoảng 7.800 tấn... ...phải nhập từ các tỉnh, thành trên cả nước khoảng 34.000 tấn.
...phải nhập từ các tỉnh, thành trên cả nước khoảng 34.000 tấn. 

Cụ thể, trong năm 2017 đạt 60%, hết năm 2018 đạt 100% cửa hàng bán trái cây tại các quận nội thành có đăng ký kinh doanh; có biển hiệu nhận diện và đầy đủ trang thiết bị, phương tiện phục vụ kinh doanh, bảo quản trái cây bảo đảm chất lượng... Tiến tới xây dựng hệ thống máy thu ngân, thanh toán nối mạng, thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ nâng cao hiệu quả công tác quản lý và hoạt động kinh doanh chuỗi thực phẩm an toàn trên toàn Thành phố.
 
Đề án nêu rõ, quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh trái cây trên các tuyến phố và khu dân cư thuộc các quận nội thành Thành phố Hà Nội. Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh trái cây và xóa bỏ các điểm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường... Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh trái cây và xóa bỏ các điểm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường...
Đề án nêu rõ, quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh trái cây
trên các tuyến phố và khu dân cư
thuộc các quận nội thành Thành phố Hà Nội.
Đề án nêu rõ, quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh trái cây trên các tuyến phố và khu dân cư thuộc các quận nội thành Thành phố Hà Nội. Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh trái cây và xóa bỏ các điểm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường... Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh trái cây và xóa bỏ các điểm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường...
Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát và
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không chấp hành quy định
pháp luật trong hoạt động kinh doanh trái cây và xóa bỏ
các điểm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường...
Đề án nêu rõ, quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh trái cây trên các tuyến phố và khu dân cư thuộc các quận nội thành Thành phố Hà Nội. Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh trái cây và xóa bỏ các điểm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường... Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh trái cây và xóa bỏ các điểm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường...
Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát và
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không chấp hành quy định
pháp luật trong hoạt động kinh doanh trái cây và xóa bỏ
các điểm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường...
Đề án nhằm nâng cao trách nhiệm, nhận thức pháp luật trong hoạt động kinh doanh trái cây của các cơ sở, cá nhân sản xuất, kinh doanh cũng như đội ngũ công chức thực thi công tác quản lý; Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh trái cây và xóa bỏ các điểm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nơi công cộng... không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, trật tự đô thị...
Bán hoa quả rong trên các tuyến phố Hà Nội. Hà Nội vừa đưa vào triển khai ứng dụng quét mã QR code trên điện thoại thông minh để người dân có thể truy xuất nguồn gốc rau, thịt an toàn. Để quản lý cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn, Hà Nội dự kiến đưa người bán hoa quả rong vào các điểm chợ để bày bán...
Bán hoa quả rong trên các tuyến phố Hà Nội. 
Bán hoa quả rong trên các tuyến phố Hà Nội. Hà Nội vừa đưa vào triển khai ứng dụng quét mã QR code trên điện thoại thông minh để người dân có thể truy xuất nguồn gốc rau, thịt an toàn. Để quản lý cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn, Hà Nội dự kiến đưa người bán hoa quả rong vào các điểm chợ để bày bán...
Hà Nội vừa đưa vào triển khai ứng dụng quét mã QR code
trên điện thoại thông minh để người dân có thể truy xuất
nguồn gốc rau, thịt an toàn.
Bán hoa quả rong trên các tuyến phố Hà Nội. Hà Nội vừa đưa vào triển khai ứng dụng quét mã QR code trên điện thoại thông minh để người dân có thể truy xuất nguồn gốc rau, thịt an toàn. Để quản lý cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn, Hà Nội dự kiến đưa người bán hoa quả rong vào các điểm chợ để bày bán...
Để quản lý cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn,
Hà Nội dự kiến đưa người bán hoa quả rong
vào các điểm chợ để bày bán...
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội giao Sở Công thương là cơ quan tổng hợp, báo cáo và đề xuất định kỳ tháng/quý họp giao ban, kiểm điểm, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Đề án; Phối hợp với các cơ quan liên quan phát hiện những vấn đề đột xuất, cấp bách phát sinh để kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội xem xét, quyết định.

Thực hiện: Nguyễn Hoàng, Hoàng Hà

Có thể bạn quan tâm