Bình Thuận: Phát triển cây điều theo hướng bền vững

Bình Thuận: Phát triển cây điều theo hướng bền vững
Theo  đó,  tỉnh  chủ trương  sẽ  trồng  tái canh  và  cải  tạo  giống 12.500 ha điều, qua đó nâng  cao  năng  suất, chất  lượng,  bảo  đảm yêu cầu xuất khẩu hạt điều.  Tỉnh  cũng  triển khai  hỗ  trợ  từ  50%  - 80% giá cây giống cho đồng  bào,  đặc  biệt  là đồng bào dân tộc thiểu số,  đồng  bào  ở  các  xã miền  núi  khó  khăn; hỗ  trợ  giống,  vật  tư, phân  bón  và  kinh  phí chuyển giao ứng dụng khoa  học  -  kỹ  thuật vào sản xuất…
 
Chế biến điều xuất khẩu tại Bình Thuận
Chế biến điều xuất khẩu tại Bình Thuận

Để  phát  triển  cây điều  theo  hướng  bền vững,  Bình  Thuận  đề nghị  Bộ  Nông  nghiệp và  Phát  triển  nông thôn  tiếp  tục  chỉ  đạo nghiên  cứu,  chọn  tạo các  giống  điều  mới năng  suất,  chất  lượng cung  cấp  cho  người trồng  điều;  hỗ  trợ  các cơ sở chế biến thay đổi công nghệ để nâng cao chất lượng hạt điều…

Bình Thuận hướng đến cây điều cho năng suất, chất lượng cao
Bình Thuận hướng đến cây điều cho năng suất, chất lượng cao
Tỉnh Bình Thuận hiện có khoảng 18.000 ha điều, chủ yếu trồng tập trung ở 3 huyện: Đức Linh, Tánh Linh và Hàm Tân
Tỉnh Bình Thuận hiện có khoảng 18.000 ha điều, chủ yếu trồng tập trung ở 3 huyện: Đức Linh, Tánh Linh và Hàm Tân
Điều là loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, không chỉ là nguồn thực phẩmcung cấp cho con người mà còn là nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến
Điều là loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, không chỉ là nguồn thực phẩmcung cấp cho con người mà còn là nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến
Vườn ươm cây điều giống tại huyện Tánh Linh
Vườn ươm cây điều giống tại huyện Tánh Linh
Tỉnh Bình Thuận thường xuyên hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật trồng điều cho đồng bào
Tỉnh Bình Thuận thường xuyên hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật trồng điều cho đồng bào
Hướng dẫn đồng bào ghép chồi trên cây điều giống
Hướng dẫn đồng bào ghép chồi trên cây điều giống
Sản xuất và chế biến điều đã tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động là đồng bào dân tộc ở tỉnh Bình Thuận
Sản xuất và chế biến điều đã tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động là đồng bào dân tộc ở tỉnh Bình Thuận
Báo in, tháng 8/2016

Có thể bạn quan tâm