Yên Bái nỗ lực giảm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Cán bộ dân số phát tài liệu tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho đồng bào ở huyện Mù Cang Chải


Thông qua Dự án “Can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống” triển khai ở 15 xã thuộc 4 huyện Văn Chấn, Văn Yên, Trạm Tấu và Mù Cang Chải, đồng bào đã được nâng cao nhận thức về tác hại của việc tảo hôn và kết hôn cận huyết thống.


Một buổi nói chuyện về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở xã Bản Công, huyện Trạm Tấu

Nhờ đó, số cặp tảo hôn đã giảm từ 31,1% (năm 2011) xuống 22,2% (năm 2013), số cặp kết hôn cận huyết thống giảm từng năm. Năm 2014, số cặp tảo hôn còn 77 trường hợp, hôn nhân cận huyết thống 2 trường hợp. Sáu tháng đầu năm 2015, chỉ có 31 trường hợp tảo hôn và 01 trường hợp hôn nhân cận huyết thống.

Đông đảo bà con ở xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải tham gia buổi nói chuyện về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Bà con đọc báo để nâng cao nhận thức về Luật hôn nhân và gia đình

Thời gian tới, Yên Bái chủ trương tuyên truyền tại các trường học, cụm dân cư, gia đình bằng nhiều hình thức như nói chuyện, tổ chức tư vấn tại cộng đồng, giới thiệu bằng tờ rơi tại các phiên chợ, tăng cường tuyên truyền miệng, thông qua đĩa hình để đồng bào dễ hiểu, dễ nhớ; lồng ghép trong các lễ hội, sinh hoạt văn hóa của địa phương để thanh niên có điều kiện tìm bạn khác bản, khác dòng họ…
 


Đề xuất