Vẻ đẹp tháp Chăm Po Sah Inư

Nhóm đền tháp Pô Sah Inư hiện chỉ còn 3 tháp chính: tháp A, tháp B và tháp C. Tháp A có chiều cao khoảng 15 m, thờ thần Shiva với bộ sinh thực khí Linga - Yoni bằng đá xanh đen nguyên khối. Tháp C (nằm cạnh tháp A) cao khoảng 5 m, thờ thần Lửa, là nơi ngồi đợi trước khi vào làm lễ ở tháp chính; tháp B cao khoảng 12 m, nằm cách tháp A khoảng 50 m là nơi thờ bò thần Nandin.
 
Tháp Chăm Po Sah Inư

Hàng  năm,  những  nghi  lễ  tôn  giáo  quan trọng  của  đồng  bào  Chăm  trong  vùng  đều được tổ chức tại đây, trong đó có lễ hội Katê - lễ  hội  lớn  nhất  của  đồng  bào  Chăm  theo  đạo Bà La Môn.

 
Những cuộc khai quật khảo cổ tại nhóm đền tháp Pô Sah Inư từ năm 1992 đến năm 1995 đã phát hiện nền móng của những ngôi đền bị sụp đổ và vùi lấp

Hình tượng thần Shiva được thờ trong tháp chính

Linga, sinh thực khí nam trong tín ngưỡng của đồng bào Chăm

Nhóm đền tháp Po Sah Inư cho thấy những nét tinh hoa trong nghệ thuật trang trí của người Chăm

 
 

Đề xuất