Tuyên dương già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín có nhiều đóng góp cho văn hóa truyền thống các dân tộc

Trong khuôn khổ các hoạt động nhân Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), ngày 18/4, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Tuyên dương già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy dự và chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết: Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam luôn là một nội dung quan trọng được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm và có những chỉ đạo trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước.

DSC00091.JPG
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hoàng Tâm

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định vai trò to lớn của văn hóa. Văn hóa là bản sắc dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất, đồng thời Tổng Bí thư kêu gọi ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

DSC00011.JPG
Đồng bào dân tộc Dao biểu diễn điệu múa truyền thống tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Tâm

Mỗi dân tộc trong đại gia đình 54 dân tộc Việt Nam đều mang trong mình những giá trị truyền thống quý giá đặc trưng riêng, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu, giàu giá trị nhân văn của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Bản sắc văn hóa các dân tộc được kết tinh từ những giá trị văn hóa truyền thống và lưu truyền từ đời này sang đời khác, là di sản quý giá không chỉ riêng của một vùng đất, con người hay địa phương mà còn là tài sản vô giá của đất nước ta.

DSC00016.JPG
Tiết mục múa, hát truyền thống của đồng bào dân tộc Ê đê. Ảnh: Hoàng Tâm

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc là nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng, phát triển đất nước, trong đó các già làng, trưởng bản, các nghệ nhân, người có uy tín của các dân tộc thiểu số chính là những hạt nhân đóng góp quan trọng trong việc vận động, trao truyền cho con em mình, đồng bào mình bảo tồn kho tàng văn hóa quý báu của đồng bào các dân tộc Việt Nam.

Hội nghị được tổ chức để khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vị trí, vai trò và trách nhiệm của những người “giữ lửa” cho văn hóa truyền thống của dân tộc; tôn vinh các giá trị văn hóa; tôn vinh, biểu dương sự đóng góp của các chủ thể văn hóa đang gìn giữ, lan tỏa và truyền dạy kiến thức văn hóa truyền thống, văn nghệ dân gian từ thế hệ này sang thế hệ khác.

DSC00111.JPG
Nghệ nhân ưu tú Trần Thị Nam, dân tộc Sán Dìu, đến từ tỉnh Vĩnh Phúc trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Tâm

Các già làng, các trưởng bản, các nghệ nhân, người có uy tín có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc từ các địa phương, cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam từ Bắc đến Nam, chính là những người gắn kết cộng đồng, “giữ lửa” ở các bản, buôn, làng, phum, sóc và trao truyền cho các thế hệ tương lai của đất nước các di sản văn hóa vô cùng quý báu của dân tộc mình.

Thông qua hội nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp, các giải pháp thiết thực phù hợp với dân tộc mình của các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng về công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc để các giá trị đó được bảo tồn, phát huy, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

DSC00119.JPG
Nghệ nhân ưu tú Sìn Văn Doi, dân tộc Mảng, đến từ tỉnh Lai Châu trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Tâm

Tại hội nghị, các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng đã có một số ý kiến đóng góp và kiến nghị để công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoa của các dân tộc được thiết thực và có hiệu quả như: Các cấp chính quyền quan tâm phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng; Ban hành các văn bản chỉ đạo để khôi phục, bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc; Có cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí để phục dựng các nét văn hóa truyền thống; Tăng cường đầu tư cho các thiết chế văn hóa cơ sở và có chính sách đãi ngộ về vật chất và tinh thần đối với các nghệ nhân, các bộ làm công tác văn hóa ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm động viên, khích lệ và khơi dậy khả năng sáng tạo của các cá nhân; Tổ chức sưu tầm, lưu giữ, giới thiệu các loại hình văn hóa, nghệ thuật dân gian của các dân tộc để quảng bá du lịch…

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, kiến nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có những đề xuất, những chính sách xây dựng nội dung và đề xuất các giải pháp với các cấp có thẩm quyền để bảo tồn và từng bước xây dựng, ban hành cơ chế chính sách đặc thù để bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, tránh nguy cơ bị mai một bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, cũng là để nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào, giúp đồng bào ngày càng nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn văn hóa dân tộc của chính mình góp phần phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

z5360653721519_62329a66d796a583986c45c3922c8ead.jpg
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho 57 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc. Ảnh: Hoàng Tâm

Cũng tại hội nghị, để kịp thời biểu dương các cá nhân đã có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc tại địa phương. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng Bằng khen cho 57 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Hoàng Tâm

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm