Vẻ đẹp ngoạn mục của các sông băng trên thế giới

Vẻ đẹp ngoạn mục của các sông băng trên thế giới
Sông băng Elephant Foot (Chân voi) ở Greenland có chiều rộng hơn 4,5 km. Sông băng Perito Moreno trong vườn quốc gia Los Glaciares ở tỉnh Santa Cruz, Argentina. Đây là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn ở Argentina. Hình dạng độc đáo của sông băng Oraefajok ở Iceland. Băng xanh bao phủ dãy núi trước khi tan chảy thành thác nước. Nhiếp ảnh gia Simon Fitall chụp ảnh dòng sông băng quanh núi Blanc thuộc dãy núi Alps ở Pháp. Sông băng Fox tạo thành dòng chạy xuống thung lũng mù sương ở New Zealand. Nhiếp ảnh gia Simon Goetz chụp sông băng Boya khi đang di chuyển bằng ô tô trên đường ở Na Uy. Đây là sông băng Exit trong vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska, Mỹ. Màu xanh huyền ảo của dòng sông băng Skaftafell trong vườn quốc gia Vatnajokull ở Iceland. Du khách đạp xe khám phá sông băng Knick ở Anchorage, bang Alaska, Mỹ. Sông băng Rob Roy nằm trên núi Aspiring ở New Zealand. Sông băng Herbert ở Alaska, Mỹ, trông giống bánh kem chanh. Cảnh tượng hùng vĩ trên sông băng khổng lồ trong vườn quốc gia Los Glaciares ở Argentina. Băng trắng xanh bao phủ những ngọn núi màu đen trong vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska, Mỹ. Sông băng Svínafellsjökull ở Iceland trông như phong cảnh trên hành tinh khác. Cận cảnh sông băng Fox, dài 12km, ở New Zealand. Sông băng Perito Moreno ở Argentina, được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Matt Broch.
Sông băng Elephant Foot (Chân voi) ở Greenland có chiều rộng hơn 4,5 km.
 
Sông băng Elephant Foot (Chân voi) ở Greenland có chiều rộng hơn 4,5 km. Sông băng Perito Moreno trong vườn quốc gia Los Glaciares ở tỉnh Santa Cruz, Argentina. Đây là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn ở Argentina. Hình dạng độc đáo của sông băng Oraefajok ở Iceland. Băng xanh bao phủ dãy núi trước khi tan chảy thành thác nước. Nhiếp ảnh gia Simon Fitall chụp ảnh dòng sông băng quanh núi Blanc thuộc dãy núi Alps ở Pháp. Sông băng Fox tạo thành dòng chạy xuống thung lũng mù sương ở New Zealand. Nhiếp ảnh gia Simon Goetz chụp sông băng Boya khi đang di chuyển bằng ô tô trên đường ở Na Uy. Đây là sông băng Exit trong vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska, Mỹ. Màu xanh huyền ảo của dòng sông băng Skaftafell trong vườn quốc gia Vatnajokull ở Iceland. Du khách đạp xe khám phá sông băng Knick ở Anchorage, bang Alaska, Mỹ. Sông băng Rob Roy nằm trên núi Aspiring ở New Zealand. Sông băng Herbert ở Alaska, Mỹ, trông giống bánh kem chanh. Cảnh tượng hùng vĩ trên sông băng khổng lồ trong vườn quốc gia Los Glaciares ở Argentina. Băng trắng xanh bao phủ những ngọn núi màu đen trong vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska, Mỹ. Sông băng Svínafellsjökull ở Iceland trông như phong cảnh trên hành tinh khác. Cận cảnh sông băng Fox, dài 12km, ở New Zealand. Sông băng Perito Moreno ở Argentina, được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Matt Broch.
Sông băng Perito Moreno trong vườn quốc gia Los Glaciares ở tỉnh Santa Cruz, Argentina. Đây là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn ở Argentina.
 
Sông băng Elephant Foot (Chân voi) ở Greenland có chiều rộng hơn 4,5 km. Sông băng Perito Moreno trong vườn quốc gia Los Glaciares ở tỉnh Santa Cruz, Argentina. Đây là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn ở Argentina. Hình dạng độc đáo của sông băng Oraefajok ở Iceland. Băng xanh bao phủ dãy núi trước khi tan chảy thành thác nước. Nhiếp ảnh gia Simon Fitall chụp ảnh dòng sông băng quanh núi Blanc thuộc dãy núi Alps ở Pháp. Sông băng Fox tạo thành dòng chạy xuống thung lũng mù sương ở New Zealand. Nhiếp ảnh gia Simon Goetz chụp sông băng Boya khi đang di chuyển bằng ô tô trên đường ở Na Uy. Đây là sông băng Exit trong vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska, Mỹ. Màu xanh huyền ảo của dòng sông băng Skaftafell trong vườn quốc gia Vatnajokull ở Iceland. Du khách đạp xe khám phá sông băng Knick ở Anchorage, bang Alaska, Mỹ. Sông băng Rob Roy nằm trên núi Aspiring ở New Zealand. Sông băng Herbert ở Alaska, Mỹ, trông giống bánh kem chanh. Cảnh tượng hùng vĩ trên sông băng khổng lồ trong vườn quốc gia Los Glaciares ở Argentina. Băng trắng xanh bao phủ những ngọn núi màu đen trong vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska, Mỹ. Sông băng Svínafellsjökull ở Iceland trông như phong cảnh trên hành tinh khác. Cận cảnh sông băng Fox, dài 12km, ở New Zealand. Sông băng Perito Moreno ở Argentina, được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Matt Broch.
Hình dạng độc đáo của sông băng Oraefajok ở Iceland. Băng xanh bao phủ dãy núi trước khi tan chảy thành thác nước.
 
Sông băng Elephant Foot (Chân voi) ở Greenland có chiều rộng hơn 4,5 km. Sông băng Perito Moreno trong vườn quốc gia Los Glaciares ở tỉnh Santa Cruz, Argentina. Đây là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn ở Argentina. Hình dạng độc đáo của sông băng Oraefajok ở Iceland. Băng xanh bao phủ dãy núi trước khi tan chảy thành thác nước. Nhiếp ảnh gia Simon Fitall chụp ảnh dòng sông băng quanh núi Blanc thuộc dãy núi Alps ở Pháp. Sông băng Fox tạo thành dòng chạy xuống thung lũng mù sương ở New Zealand. Nhiếp ảnh gia Simon Goetz chụp sông băng Boya khi đang di chuyển bằng ô tô trên đường ở Na Uy. Đây là sông băng Exit trong vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska, Mỹ. Màu xanh huyền ảo của dòng sông băng Skaftafell trong vườn quốc gia Vatnajokull ở Iceland. Du khách đạp xe khám phá sông băng Knick ở Anchorage, bang Alaska, Mỹ. Sông băng Rob Roy nằm trên núi Aspiring ở New Zealand. Sông băng Herbert ở Alaska, Mỹ, trông giống bánh kem chanh. Cảnh tượng hùng vĩ trên sông băng khổng lồ trong vườn quốc gia Los Glaciares ở Argentina. Băng trắng xanh bao phủ những ngọn núi màu đen trong vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska, Mỹ. Sông băng Svínafellsjökull ở Iceland trông như phong cảnh trên hành tinh khác. Cận cảnh sông băng Fox, dài 12km, ở New Zealand. Sông băng Perito Moreno ở Argentina, được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Matt Broch.
Nhiếp ảnh gia Simon Fitall chụp ảnh dòng sông băng quanh núi Blanc thuộc dãy núi Alps ở Pháp.
 
Sông băng Elephant Foot (Chân voi) ở Greenland có chiều rộng hơn 4,5 km. Sông băng Perito Moreno trong vườn quốc gia Los Glaciares ở tỉnh Santa Cruz, Argentina. Đây là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn ở Argentina. Hình dạng độc đáo của sông băng Oraefajok ở Iceland. Băng xanh bao phủ dãy núi trước khi tan chảy thành thác nước. Nhiếp ảnh gia Simon Fitall chụp ảnh dòng sông băng quanh núi Blanc thuộc dãy núi Alps ở Pháp. Sông băng Fox tạo thành dòng chạy xuống thung lũng mù sương ở New Zealand. Nhiếp ảnh gia Simon Goetz chụp sông băng Boya khi đang di chuyển bằng ô tô trên đường ở Na Uy. Đây là sông băng Exit trong vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska, Mỹ. Màu xanh huyền ảo của dòng sông băng Skaftafell trong vườn quốc gia Vatnajokull ở Iceland. Du khách đạp xe khám phá sông băng Knick ở Anchorage, bang Alaska, Mỹ. Sông băng Rob Roy nằm trên núi Aspiring ở New Zealand. Sông băng Herbert ở Alaska, Mỹ, trông giống bánh kem chanh. Cảnh tượng hùng vĩ trên sông băng khổng lồ trong vườn quốc gia Los Glaciares ở Argentina. Băng trắng xanh bao phủ những ngọn núi màu đen trong vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska, Mỹ. Sông băng Svínafellsjökull ở Iceland trông như phong cảnh trên hành tinh khác. Cận cảnh sông băng Fox, dài 12km, ở New Zealand. Sông băng Perito Moreno ở Argentina, được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Matt Broch.
Sông băng Fox tạo thành dòng chạy xuống thung lũng mù sương ở
New Zealand.

 
Sông băng Elephant Foot (Chân voi) ở Greenland có chiều rộng hơn 4,5 km. Sông băng Perito Moreno trong vườn quốc gia Los Glaciares ở tỉnh Santa Cruz, Argentina. Đây là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn ở Argentina. Hình dạng độc đáo của sông băng Oraefajok ở Iceland. Băng xanh bao phủ dãy núi trước khi tan chảy thành thác nước. Nhiếp ảnh gia Simon Fitall chụp ảnh dòng sông băng quanh núi Blanc thuộc dãy núi Alps ở Pháp. Sông băng Fox tạo thành dòng chạy xuống thung lũng mù sương ở New Zealand. Nhiếp ảnh gia Simon Goetz chụp sông băng Boya khi đang di chuyển bằng ô tô trên đường ở Na Uy. Đây là sông băng Exit trong vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska, Mỹ. Màu xanh huyền ảo của dòng sông băng Skaftafell trong vườn quốc gia Vatnajokull ở Iceland. Du khách đạp xe khám phá sông băng Knick ở Anchorage, bang Alaska, Mỹ. Sông băng Rob Roy nằm trên núi Aspiring ở New Zealand. Sông băng Herbert ở Alaska, Mỹ, trông giống bánh kem chanh. Cảnh tượng hùng vĩ trên sông băng khổng lồ trong vườn quốc gia Los Glaciares ở Argentina. Băng trắng xanh bao phủ những ngọn núi màu đen trong vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska, Mỹ. Sông băng Svínafellsjökull ở Iceland trông như phong cảnh trên hành tinh khác. Cận cảnh sông băng Fox, dài 12km, ở New Zealand. Sông băng Perito Moreno ở Argentina, được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Matt Broch.
Nhiếp ảnh gia Simon Goetz chụp sông băng Boya khi đang di chuyển bằng ô tô trên đường ở Na Uy.
 
Sông băng Elephant Foot (Chân voi) ở Greenland có chiều rộng hơn 4,5 km. Sông băng Perito Moreno trong vườn quốc gia Los Glaciares ở tỉnh Santa Cruz, Argentina. Đây là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn ở Argentina. Hình dạng độc đáo của sông băng Oraefajok ở Iceland. Băng xanh bao phủ dãy núi trước khi tan chảy thành thác nước. Nhiếp ảnh gia Simon Fitall chụp ảnh dòng sông băng quanh núi Blanc thuộc dãy núi Alps ở Pháp. Sông băng Fox tạo thành dòng chạy xuống thung lũng mù sương ở New Zealand. Nhiếp ảnh gia Simon Goetz chụp sông băng Boya khi đang di chuyển bằng ô tô trên đường ở Na Uy. Đây là sông băng Exit trong vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska, Mỹ. Màu xanh huyền ảo của dòng sông băng Skaftafell trong vườn quốc gia Vatnajokull ở Iceland. Du khách đạp xe khám phá sông băng Knick ở Anchorage, bang Alaska, Mỹ. Sông băng Rob Roy nằm trên núi Aspiring ở New Zealand. Sông băng Herbert ở Alaska, Mỹ, trông giống bánh kem chanh. Cảnh tượng hùng vĩ trên sông băng khổng lồ trong vườn quốc gia Los Glaciares ở Argentina. Băng trắng xanh bao phủ những ngọn núi màu đen trong vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska, Mỹ. Sông băng Svínafellsjökull ở Iceland trông như phong cảnh trên hành tinh khác. Cận cảnh sông băng Fox, dài 12km, ở New Zealand. Sông băng Perito Moreno ở Argentina, được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Matt Broch.
Đây là sông băng Exit trong vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska, Mỹ.
 
Sông băng Elephant Foot (Chân voi) ở Greenland có chiều rộng hơn 4,5 km. Sông băng Perito Moreno trong vườn quốc gia Los Glaciares ở tỉnh Santa Cruz, Argentina. Đây là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn ở Argentina. Hình dạng độc đáo của sông băng Oraefajok ở Iceland. Băng xanh bao phủ dãy núi trước khi tan chảy thành thác nước. Nhiếp ảnh gia Simon Fitall chụp ảnh dòng sông băng quanh núi Blanc thuộc dãy núi Alps ở Pháp. Sông băng Fox tạo thành dòng chạy xuống thung lũng mù sương ở New Zealand. Nhiếp ảnh gia Simon Goetz chụp sông băng Boya khi đang di chuyển bằng ô tô trên đường ở Na Uy. Đây là sông băng Exit trong vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska, Mỹ. Màu xanh huyền ảo của dòng sông băng Skaftafell trong vườn quốc gia Vatnajokull ở Iceland. Du khách đạp xe khám phá sông băng Knick ở Anchorage, bang Alaska, Mỹ. Sông băng Rob Roy nằm trên núi Aspiring ở New Zealand. Sông băng Herbert ở Alaska, Mỹ, trông giống bánh kem chanh. Cảnh tượng hùng vĩ trên sông băng khổng lồ trong vườn quốc gia Los Glaciares ở Argentina. Băng trắng xanh bao phủ những ngọn núi màu đen trong vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska, Mỹ. Sông băng Svínafellsjökull ở Iceland trông như phong cảnh trên hành tinh khác. Cận cảnh sông băng Fox, dài 12km, ở New Zealand. Sông băng Perito Moreno ở Argentina, được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Matt Broch.
Màu xanh huyền ảo của dòng sông băng Skaftafell trong vườn quốc gia Vatnajokull ở Iceland.
 
Sông băng Elephant Foot (Chân voi) ở Greenland có chiều rộng hơn 4,5 km. Sông băng Perito Moreno trong vườn quốc gia Los Glaciares ở tỉnh Santa Cruz, Argentina. Đây là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn ở Argentina. Hình dạng độc đáo của sông băng Oraefajok ở Iceland. Băng xanh bao phủ dãy núi trước khi tan chảy thành thác nước. Nhiếp ảnh gia Simon Fitall chụp ảnh dòng sông băng quanh núi Blanc thuộc dãy núi Alps ở Pháp. Sông băng Fox tạo thành dòng chạy xuống thung lũng mù sương ở New Zealand. Nhiếp ảnh gia Simon Goetz chụp sông băng Boya khi đang di chuyển bằng ô tô trên đường ở Na Uy. Đây là sông băng Exit trong vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska, Mỹ. Màu xanh huyền ảo của dòng sông băng Skaftafell trong vườn quốc gia Vatnajokull ở Iceland. Du khách đạp xe khám phá sông băng Knick ở Anchorage, bang Alaska, Mỹ. Sông băng Rob Roy nằm trên núi Aspiring ở New Zealand. Sông băng Herbert ở Alaska, Mỹ, trông giống bánh kem chanh. Cảnh tượng hùng vĩ trên sông băng khổng lồ trong vườn quốc gia Los Glaciares ở Argentina. Băng trắng xanh bao phủ những ngọn núi màu đen trong vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska, Mỹ. Sông băng Svínafellsjökull ở Iceland trông như phong cảnh trên hành tinh khác. Cận cảnh sông băng Fox, dài 12km, ở New Zealand. Sông băng Perito Moreno ở Argentina, được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Matt Broch.
Du khách đạp xe khám phá sông băng Knick ở Anchorage, bang Alaska, Mỹ.
 
Sông băng Elephant Foot (Chân voi) ở Greenland có chiều rộng hơn 4,5 km. Sông băng Perito Moreno trong vườn quốc gia Los Glaciares ở tỉnh Santa Cruz, Argentina. Đây là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn ở Argentina. Hình dạng độc đáo của sông băng Oraefajok ở Iceland. Băng xanh bao phủ dãy núi trước khi tan chảy thành thác nước. Nhiếp ảnh gia Simon Fitall chụp ảnh dòng sông băng quanh núi Blanc thuộc dãy núi Alps ở Pháp. Sông băng Fox tạo thành dòng chạy xuống thung lũng mù sương ở New Zealand. Nhiếp ảnh gia Simon Goetz chụp sông băng Boya khi đang di chuyển bằng ô tô trên đường ở Na Uy. Đây là sông băng Exit trong vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska, Mỹ. Màu xanh huyền ảo của dòng sông băng Skaftafell trong vườn quốc gia Vatnajokull ở Iceland. Du khách đạp xe khám phá sông băng Knick ở Anchorage, bang Alaska, Mỹ. Sông băng Rob Roy nằm trên núi Aspiring ở New Zealand. Sông băng Herbert ở Alaska, Mỹ, trông giống bánh kem chanh. Cảnh tượng hùng vĩ trên sông băng khổng lồ trong vườn quốc gia Los Glaciares ở Argentina. Băng trắng xanh bao phủ những ngọn núi màu đen trong vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska, Mỹ. Sông băng Svínafellsjökull ở Iceland trông như phong cảnh trên hành tinh khác. Cận cảnh sông băng Fox, dài 12km, ở New Zealand. Sông băng Perito Moreno ở Argentina, được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Matt Broch.
Sông băng Rob Roy nằm trên núi Aspiring ở New Zealand.
 
Sông băng Elephant Foot (Chân voi) ở Greenland có chiều rộng hơn 4,5 km. Sông băng Perito Moreno trong vườn quốc gia Los Glaciares ở tỉnh Santa Cruz, Argentina. Đây là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn ở Argentina. Hình dạng độc đáo của sông băng Oraefajok ở Iceland. Băng xanh bao phủ dãy núi trước khi tan chảy thành thác nước. Nhiếp ảnh gia Simon Fitall chụp ảnh dòng sông băng quanh núi Blanc thuộc dãy núi Alps ở Pháp. Sông băng Fox tạo thành dòng chạy xuống thung lũng mù sương ở New Zealand. Nhiếp ảnh gia Simon Goetz chụp sông băng Boya khi đang di chuyển bằng ô tô trên đường ở Na Uy. Đây là sông băng Exit trong vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska, Mỹ. Màu xanh huyền ảo của dòng sông băng Skaftafell trong vườn quốc gia Vatnajokull ở Iceland. Du khách đạp xe khám phá sông băng Knick ở Anchorage, bang Alaska, Mỹ. Sông băng Rob Roy nằm trên núi Aspiring ở New Zealand. Sông băng Herbert ở Alaska, Mỹ, trông giống bánh kem chanh. Cảnh tượng hùng vĩ trên sông băng khổng lồ trong vườn quốc gia Los Glaciares ở Argentina. Băng trắng xanh bao phủ những ngọn núi màu đen trong vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska, Mỹ. Sông băng Svínafellsjökull ở Iceland trông như phong cảnh trên hành tinh khác. Cận cảnh sông băng Fox, dài 12km, ở New Zealand. Sông băng Perito Moreno ở Argentina, được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Matt Broch.
Sông băng Herbert ở Alaska, Mỹ, trông giống bánh kem chanh.
 
Sông băng Elephant Foot (Chân voi) ở Greenland có chiều rộng hơn 4,5 km. Sông băng Perito Moreno trong vườn quốc gia Los Glaciares ở tỉnh Santa Cruz, Argentina. Đây là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn ở Argentina. Hình dạng độc đáo của sông băng Oraefajok ở Iceland. Băng xanh bao phủ dãy núi trước khi tan chảy thành thác nước. Nhiếp ảnh gia Simon Fitall chụp ảnh dòng sông băng quanh núi Blanc thuộc dãy núi Alps ở Pháp. Sông băng Fox tạo thành dòng chạy xuống thung lũng mù sương ở New Zealand. Nhiếp ảnh gia Simon Goetz chụp sông băng Boya khi đang di chuyển bằng ô tô trên đường ở Na Uy. Đây là sông băng Exit trong vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska, Mỹ. Màu xanh huyền ảo của dòng sông băng Skaftafell trong vườn quốc gia Vatnajokull ở Iceland. Du khách đạp xe khám phá sông băng Knick ở Anchorage, bang Alaska, Mỹ. Sông băng Rob Roy nằm trên núi Aspiring ở New Zealand. Sông băng Herbert ở Alaska, Mỹ, trông giống bánh kem chanh. Cảnh tượng hùng vĩ trên sông băng khổng lồ trong vườn quốc gia Los Glaciares ở Argentina. Băng trắng xanh bao phủ những ngọn núi màu đen trong vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska, Mỹ. Sông băng Svínafellsjökull ở Iceland trông như phong cảnh trên hành tinh khác. Cận cảnh sông băng Fox, dài 12km, ở New Zealand. Sông băng Perito Moreno ở Argentina, được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Matt Broch.
Cảnh tượng hùng vĩ trên sông băng khổng lồ trong vườn quốc gia Los Glaciares ở Argentina.
 
Sông băng Elephant Foot (Chân voi) ở Greenland có chiều rộng hơn 4,5 km. Sông băng Perito Moreno trong vườn quốc gia Los Glaciares ở tỉnh Santa Cruz, Argentina. Đây là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn ở Argentina. Hình dạng độc đáo của sông băng Oraefajok ở Iceland. Băng xanh bao phủ dãy núi trước khi tan chảy thành thác nước. Nhiếp ảnh gia Simon Fitall chụp ảnh dòng sông băng quanh núi Blanc thuộc dãy núi Alps ở Pháp. Sông băng Fox tạo thành dòng chạy xuống thung lũng mù sương ở New Zealand. Nhiếp ảnh gia Simon Goetz chụp sông băng Boya khi đang di chuyển bằng ô tô trên đường ở Na Uy. Đây là sông băng Exit trong vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska, Mỹ. Màu xanh huyền ảo của dòng sông băng Skaftafell trong vườn quốc gia Vatnajokull ở Iceland. Du khách đạp xe khám phá sông băng Knick ở Anchorage, bang Alaska, Mỹ. Sông băng Rob Roy nằm trên núi Aspiring ở New Zealand. Sông băng Herbert ở Alaska, Mỹ, trông giống bánh kem chanh. Cảnh tượng hùng vĩ trên sông băng khổng lồ trong vườn quốc gia Los Glaciares ở Argentina. Băng trắng xanh bao phủ những ngọn núi màu đen trong vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska, Mỹ. Sông băng Svínafellsjökull ở Iceland trông như phong cảnh trên hành tinh khác. Cận cảnh sông băng Fox, dài 12km, ở New Zealand. Sông băng Perito Moreno ở Argentina, được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Matt Broch.
Băng trắng xanh bao phủ những ngọn núi màu đen trong vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska, Mỹ.
 
Sông băng Elephant Foot (Chân voi) ở Greenland có chiều rộng hơn 4,5 km. Sông băng Perito Moreno trong vườn quốc gia Los Glaciares ở tỉnh Santa Cruz, Argentina. Đây là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn ở Argentina. Hình dạng độc đáo của sông băng Oraefajok ở Iceland. Băng xanh bao phủ dãy núi trước khi tan chảy thành thác nước. Nhiếp ảnh gia Simon Fitall chụp ảnh dòng sông băng quanh núi Blanc thuộc dãy núi Alps ở Pháp. Sông băng Fox tạo thành dòng chạy xuống thung lũng mù sương ở New Zealand. Nhiếp ảnh gia Simon Goetz chụp sông băng Boya khi đang di chuyển bằng ô tô trên đường ở Na Uy. Đây là sông băng Exit trong vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska, Mỹ. Màu xanh huyền ảo của dòng sông băng Skaftafell trong vườn quốc gia Vatnajokull ở Iceland. Du khách đạp xe khám phá sông băng Knick ở Anchorage, bang Alaska, Mỹ. Sông băng Rob Roy nằm trên núi Aspiring ở New Zealand. Sông băng Herbert ở Alaska, Mỹ, trông giống bánh kem chanh. Cảnh tượng hùng vĩ trên sông băng khổng lồ trong vườn quốc gia Los Glaciares ở Argentina. Băng trắng xanh bao phủ những ngọn núi màu đen trong vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska, Mỹ. Sông băng Svínafellsjökull ở Iceland trông như phong cảnh trên hành tinh khác. Cận cảnh sông băng Fox, dài 12km, ở New Zealand. Sông băng Perito Moreno ở Argentina, được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Matt Broch.
Sông băng Svínafellsjökull ở Iceland trông như phong cảnh trên hành tinh khác.
 
Sông băng Elephant Foot (Chân voi) ở Greenland có chiều rộng hơn 4,5 km. Sông băng Perito Moreno trong vườn quốc gia Los Glaciares ở tỉnh Santa Cruz, Argentina. Đây là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn ở Argentina. Hình dạng độc đáo của sông băng Oraefajok ở Iceland. Băng xanh bao phủ dãy núi trước khi tan chảy thành thác nước. Nhiếp ảnh gia Simon Fitall chụp ảnh dòng sông băng quanh núi Blanc thuộc dãy núi Alps ở Pháp. Sông băng Fox tạo thành dòng chạy xuống thung lũng mù sương ở New Zealand. Nhiếp ảnh gia Simon Goetz chụp sông băng Boya khi đang di chuyển bằng ô tô trên đường ở Na Uy. Đây là sông băng Exit trong vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska, Mỹ. Màu xanh huyền ảo của dòng sông băng Skaftafell trong vườn quốc gia Vatnajokull ở Iceland. Du khách đạp xe khám phá sông băng Knick ở Anchorage, bang Alaska, Mỹ. Sông băng Rob Roy nằm trên núi Aspiring ở New Zealand. Sông băng Herbert ở Alaska, Mỹ, trông giống bánh kem chanh. Cảnh tượng hùng vĩ trên sông băng khổng lồ trong vườn quốc gia Los Glaciares ở Argentina. Băng trắng xanh bao phủ những ngọn núi màu đen trong vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska, Mỹ. Sông băng Svínafellsjökull ở Iceland trông như phong cảnh trên hành tinh khác. Cận cảnh sông băng Fox, dài 12km, ở New Zealand. Sông băng Perito Moreno ở Argentina, được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Matt Broch.
Cận cảnh sông băng Fox, dài 12km, ở New Zealand.
 
Sông băng Elephant Foot (Chân voi) ở Greenland có chiều rộng hơn 4,5 km. Sông băng Perito Moreno trong vườn quốc gia Los Glaciares ở tỉnh Santa Cruz, Argentina. Đây là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn ở Argentina. Hình dạng độc đáo của sông băng Oraefajok ở Iceland. Băng xanh bao phủ dãy núi trước khi tan chảy thành thác nước. Nhiếp ảnh gia Simon Fitall chụp ảnh dòng sông băng quanh núi Blanc thuộc dãy núi Alps ở Pháp. Sông băng Fox tạo thành dòng chạy xuống thung lũng mù sương ở New Zealand. Nhiếp ảnh gia Simon Goetz chụp sông băng Boya khi đang di chuyển bằng ô tô trên đường ở Na Uy. Đây là sông băng Exit trong vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska, Mỹ. Màu xanh huyền ảo của dòng sông băng Skaftafell trong vườn quốc gia Vatnajokull ở Iceland. Du khách đạp xe khám phá sông băng Knick ở Anchorage, bang Alaska, Mỹ. Sông băng Rob Roy nằm trên núi Aspiring ở New Zealand. Sông băng Herbert ở Alaska, Mỹ, trông giống bánh kem chanh. Cảnh tượng hùng vĩ trên sông băng khổng lồ trong vườn quốc gia Los Glaciares ở Argentina. Băng trắng xanh bao phủ những ngọn núi màu đen trong vườn quốc gia Kenai Fjords ở Alaska, Mỹ. Sông băng Svínafellsjökull ở Iceland trông như phong cảnh trên hành tinh khác. Cận cảnh sông băng Fox, dài 12km, ở New Zealand. Sông băng Perito Moreno ở Argentina, được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Matt Broch.
Sông băng Perito Moreno ở Argentina, được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Matt Broch.
Theo dantri.com.vn

Có thể bạn quan tâm