Trường Năng khiếu và Dự bị đại học dân tộc Lào tiếp nhận quà tặng của Phó Chủ tịch nước Việt Nam

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ. 

Số quà tặng này bao gồm 25 bộ máy tính, trị giá 317 triệu đồng (trên 14.000 USD), để trang bị cho phòng dạy công nghệ thông tin của Trường Năng khiếu và Dự bị đại học Dân tộc Lào. Thừa ủy quyền của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng trao quà cho bà Sengduon Lachanthboun Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.

 


 

Đề xuất