Trà Vinh dành hơn 271 tỷ đồng cho phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh Trà Vinh dự kiến dành hơn 271 tỷ đồng về nhu cầu vốn tín dụng chính sách để đầu tư, hỗ trợ nâng cao đời sống và phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh từ nay đến năm 2025.

Tra Vinh danh hon 271 ty dong cho phat trien vung dong bao dan toc thieu so hinh anh 1 Ruộng trồng dưa hấu của gia đình ông Kim Thương ở xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) cho thu nhập cao gấp 5 lần so với khi trồng lúa. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết, tỉnh hiện có khoảng 31 % dân số là đồng bào dân tộc Khmer, tương đương hơn 300.000 người. Với số hộ đồng bào dân tộc Khmer hiện có, UBND tỉnh Trà Vinh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát về nhu cầu nguồn vốn tín dụng chính sách để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Qua rà soát, tỉnh dự kiến cần dành hơn 271 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách để thực hiện các chương trình, dự án nâng cao đời sống và phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer từ nay đến năm 2025. Tổng nguồn vốn này, sẽ được tỉnh ưu tiên đầu tư tập trung vào các chương trình, dự án trọng tâm về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào Khmer; thực hiện các dự án hỗ trợ đồng bào Khmer phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững; hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào Khmer; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp gắn với phát triển du lịch địa phương.

Theo ông Dương Huy Phong, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Trà Vinh, năm 2022, khi có văn bản quy phạm pháp luật của cấp có thẩm quyền về triển khai cho vay đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định, đơn vị sẽ tham mưu UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách mới của Chính phủ đến các đối tượng thụ hưởng; tiến hành rà soát, xác định đối tượng có nhu cầu vốn tín dụng chính sách để khi được phân bổ nguồn vốn, hệ thống Ngân hàng ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh thực hiện cho vay, đáp ứng kịp thời nhu cầu cho đối tượng thụ hưởng chính sách.

Việc cho vay nguồn vốn chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số được Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Trà Vinh thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng, đúng theo quy định và an toàn nguồn vốn.

Phúc Sơn

Tin liên quan

Đổi mới cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 277/QĐ-TTg ban hành Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.


Trà Vinh thực hiện 10 dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao mức sống

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, từ nay đến năm 2025, tỉnh Trà Vinh sẽ thực hiện 10 dự án với tổng kinh phí khoảng 1.465 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hơn 1.005 tỷ đồng, số tiền còn lại là nguồn đối ứng từ ngân sách địa phương, vốn vay tín dụng chính sách và nguồn vốn huy động hợp pháp.


Nguyên tắc phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình).Đề xuất