Thêm 5 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

 Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh ngày 25/4/2020.
Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có 225/270 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đó là bệnh nhân số 167 (nữ, 20 tuổi, quốc tịch Đan Mạch), vào viện ngày 24/3/2020. Trong quá trình điều trị tại Bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 20/4, lần 2 vào ngày 23/4. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân số 176 (nữ, 38 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 28/3/2020, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 21/4, lần 2 vào ngày 24/4, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân số 195 (nữ, 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 30/3/2020. Các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày 20/4 và 24/4 đều đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân số 253 (nữ, 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 7/4/2020, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 10/4, lần 2 vào ngày 13/4, lần 3 vào ngày 16/4, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân số 258 (nữ, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 9/4/2020, có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với SARS-CoV-2, trong đó lần 1 vào ngày 20/4, lần 2 vào ngày 23/4. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Tất cả các trường hợp này sẽ được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

PV


Đề xuất