Thái Nguyên rộn ràng lễ hội xuống đồng đầu Xuân

Lễ hội được tổ chức với ý nghĩa cầu một năm mới thịnh vượng, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tham gia lễ hội xuống đồng tại huyện Phổ Yên năm 2020. Ảnh: Thu Hằng-TTXVN

Thông qua Lễ hội, tỉnh Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên mong muốn góp phần cổ vũ, động viên bà con tích cực thi đua lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, từ đó cải thiện đời sống của nông dân.

Trình diễn máy nông nghiệp cấy lúa tại lệ hội. Ảnh: Thu Hằng - TTXVN

Trong năm qua, ngành nông nghiệp Phổ Yên đã đạt tổng sản lượng lương thực hơn 59.000 tấn, vượt 7% so với kế hoạch; giá trị sản xuất trên 1 ha đất trồng trọt đạt 105,6 triệu đồng; gieo cấy được gần 9,7 nghìn ha lúa. Huyện cũng hỗ trợ trên 7,7 tỷ đồng cho phát triển sản xuất nông nghiệp. Thị xã Phổ Yên đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018 và năm 2019, vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3.

Thi cầy tại Lễ hội. Ảnh: Thu Hằng-TTXVN

Sau màn trống khai hội, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và Thị xã Phổ Yên đã cùng xuống đồng với bà con nhân dân để tham gia sản xuất, cày những luống cày đầu tiên trong năm mới, sử dụng máy nông nghiệp hiện đại trong làm đất, cấy lúa. Cũng tại Lễ hội, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức như: thi cày, thi bừa, thi cấy; trưng bày giới thiệu sản phẩm các làng nghề chè truyền thống của vùng đất Phổ Yên; trình diễn máy sản xuất nông nghiệp; triển lãm các sản phẩm nông nghiệp mới, giá trị cao...

Thu Hằng


Đề xuất