Tập trung phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên

Chủ trì Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên Tô Lâm đánh giá cao những kết quả mà các tỉnh Tây Nguyên đã đạt được trong thời gian qua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Đồng chí Tô Lâm đề nghị năm 2017, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các tỉnh quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 ( khóa XII), đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên. 

 Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Huy - TTXVN

Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên nhấn mạnh, trên lĩnh vực kinh tế, các địa phương cần tập trung rà soát quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu; đôn đốc, chỉ đạo thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy nhanh thực hiện tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Các tỉnh Tây Nguyên lưu ý nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư trong, ngoài nước đến với Tây Nguyên và đầu tư vào các lĩnh vực Tây Nguyên có thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, công nghiệp chế biến, chăn nuôi đại gia súc, dịch vụ du lịch…, đồng thời, thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, phát huy tối đa nguồn lực xã hội tại chỗ. 

Tại hội nghị, đồng chí Tô Lâm đã trao 7.400 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) đến đồng bào nghèo các tỉnh Tây Nguyên và các huyện miền núi giáp Tây Nguyên để góp phần hỗ trợ đồng bào nghèo ăn Tết./.  


Đề xuất