Phước Long hướng đến huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu là huyện vùng sâu, khi được Trung ương chọn làm điểm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Phước Long có xuất phát điểm thấp, kinh tế chủ lực là nông nghiệp nhưng còn mang tính nhỏ lẻ, điều kiện cơ sở hạ tầng yếu kém, nguồn lực hạn chế…
Quang cảnh hội nghị sơ kết giữa nhiệm ký thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện Phước Long  lần thứ 12. Ảnh: Huỳnh Sử-TTXVN
 
Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Phước Long đã về đích trong xây dựng nông thôn mới, được công nhân là huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017 và đang hướng đến xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu.
  
Ông Đặng Tiến Út, Bí thư Huyện ủy Phước Long cho biết, một trong những mục tiêu được Đảng bộ huyện Phước Long đề ra trong nhiệm kỳ này là phấn đấu đến cuối năm 2020 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Để đạt mục tiêu này, huyện tiếp tục huy động nguồn lực thực hiện với tổng nguồn vốn dự kiến thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 hơn 360 tỷ đồng, bằng các nguồn vốn nhà nước, các nguồn vận động, vốn vay và đóng góp của nhân dân.

Từ nguồn vốn này, huyện tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn và thích ứng với biến đổi khí hậu.
 
Theo Bí thư Huyện ủy Phước Long, Đảng bộ huyện xác định hệ thống đường giao thông là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới và để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Huyện đã xây dựng các tuyến đường huyết mạch như: Tuyến Phước Long - Phong Thạnh Tây B; xây dựng 60 tuyến đường bê-tông liên ấp, ngõ, xóm; đưa vào sử dụng hơn 80 cây cầu bê-tông cốt thép…

Đặc biệt, huyện chú trọng thực hiện tốt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của  địa phương, điều chỉnh quy hoạch chi tiết các xã theo mô hình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Trước mắt, đến cuối năm 2018 huyện sẽ tiến hành khép kín tất cả các ô đê bao đã được xây dựng trạm bơm trên vùng ngọt ổn định của huyện.

Huyện phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện an toàn đạt từ 99% trở lên; tốc độ tăng trưởng đến năm 2020 là 7,96%, thu nhập bình quân đầu người đạt 52,7 triệu đồng/năm…
  
Bí thư Huyện ủy Phước Long khẳng định: Thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã triển khai đồng thời bản cam kết trách nhiệm cá nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, yêu cầu hoàn thành từng chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể được Huyện ủy, UBND huyện giao.

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đã đề ra.

Đặc biệt, huyện tập trung cải cách hành chính, kiện toàn, sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Đảng bộ huyện chú trọng đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững sự ổn định về chính trị, xã hội, đẩy mạnh ngoại giao, thu hút đầu tư để phát triển…
Bí thứ Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương (thứ hai, từ trái sang) kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Phước Long. Ảnh: Huỳnh Sử-TTXVN

Theo ông Phạm Thanh Hải, Chủ tịch UBND huyện Phước Long, trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, huyện tiếp tục tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, cụ thể là thực hiện tốt Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”.

Huyện tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, về đẩy mạnh phát triển kinh tế từ nay đến năm 2020; tập trung đầu tư đúng mức cho sản xuất nông nghiệp, tiếp tục xây dựng trạm bơm nước điện và ô đê bao khép kín đã được quy hoạch; xây dựng cánh đồng lớn và các tiểu vùng đạt từ 100- 150 triệu đồng/năm. 

Huyện cũng tiếp tục đổi mới chỉ đạo phát triển sản xuất theo nhu cầu thị trường; đẩy mạnh thực hiện các mô hình sản xuất đa cây, đa con, theo hướng tăng giá trị trên một đơn vị diện tích; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, đẩy mạnh mở rộng diện tích lúa+ tôm, phấn đấu đạt 15.000 ha theo kế hoạch đề ra…
  
Phước Long là huyện đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Phát huy kết quả đó, trong giai đoạn 2018- 2020 huyện tiếp tục xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương, để thực hiện có hiệu quả việc xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, trong thời gian tới, huyện Phước Long cần đánh giá, rút kinh nghiệm trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để tỉnh có thể  tuyên truyền, nhân rộng mô hình. Trong xây dựng nông thôn mới, huyện lưu ý phải lấy con người làm trung tâm của sự phát triển. Nếu xây dựng nông thôn mới mà không nâng cao được đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người dân thì sẽ không thành công./.
 Huỳnh Sử

Đề xuất