Nhếch nhác, ô nhiễm tại chợ đầu mối Cà Mau

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, đoạn sông này đang trở thành điểm nóng của Cà Mau về ô nhiễm môi trường, khiến cho bộ mặt cảnh quan của thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Rác thải xả ra xuống sông ngày một nhiều, chủ yếu từ sinh hoạt, mua bán, trong khi các biện pháp khắc phục tình trạng này vẫn chưa thực sự hiệu quả.
 
Đoạn sông này đang trở thành điểm nóng của Cà Mau về ô nhiễm môi trường,

 

Rác thải từ các khu dân cư sống ven chợ hàng ngày vẫn đổ xuống sông, gây ô nhiễm nặng nề. 

Trong khi các biện pháp khắc phục tình trạng này vẫn chưa thực sự hiệu quả.

... rác thải vẫn không tập kết đúng nơi quy định mà vô tư xả ngay xuống dòng sông.


 

 

Đề xuất