Nhật Bản: Hoa anh đào khoe sắc

Nhật Bản: Hoa anh đào khoe sắc
Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa anh đào tại Vườn quốc gia Kyoto Gyoen ngày 27/3/2019. Ảnh: Kyodo/ TTXVN
Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa anh đào tại Vườn quốc gia Kyoto Gyoen ngày 27/3/2019. Ảnh: Kyodo/ TTXVN
Hoa anh đào nở rộ trên sông Meguro, thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 3/4/2019. Ảnh: THX/ TTXVN Hoa anh đào nở rộ tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 27/3/2019. Ảnh: Kyodo/ TTXVN Người dân chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa anh đào tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 30/3/2019. Ảnh: Kyodo/ TTXVN
 
Hoa anh đào nở rộ trên sông Meguro, thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 3/4/2019. Ảnh: THX/ TTXVN Hoa anh đào nở rộ tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 27/3/2019. Ảnh: Kyodo/ TTXVN Người dân chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa anh đào tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 30/3/2019. Ảnh: Kyodo/ TTXVN
 
Hoa anh đào nở rộ trên sông Meguro, thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 3/4/2019. Ảnh: THX/ TTXVN Hoa anh đào nở rộ tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 27/3/2019. Ảnh: Kyodo/ TTXVN Người dân chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa anh đào tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 30/3/2019. Ảnh: Kyodo/ TTXVN
Hoa anh đào nở rộ trên sông Meguro, thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 3/4/2019. Ảnh: THX/ TTXVN
 
Hoa anh đào nở rộ trên sông Meguro, thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 3/4/2019. Ảnh: THX/ TTXVN Hoa anh đào nở rộ tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 27/3/2019. Ảnh: Kyodo/ TTXVN Người dân chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa anh đào tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 30/3/2019. Ảnh: Kyodo/ TTXVN
 
Hoa anh đào nở rộ trên sông Meguro, thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 3/4/2019. Ảnh: THX/ TTXVN Hoa anh đào nở rộ tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 27/3/2019. Ảnh: Kyodo/ TTXVN Người dân chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa anh đào tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 30/3/2019. Ảnh: Kyodo/ TTXVN
 
Hoa anh đào nở rộ trên sông Meguro, thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 3/4/2019. Ảnh: THX/ TTXVN Hoa anh đào nở rộ tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 27/3/2019. Ảnh: Kyodo/ TTXVN Người dân chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa anh đào tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 30/3/2019. Ảnh: Kyodo/ TTXVN
 
Hoa anh đào nở rộ trên sông Meguro, thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 3/4/2019. Ảnh: THX/ TTXVN Hoa anh đào nở rộ tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 27/3/2019. Ảnh: Kyodo/ TTXVN Người dân chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa anh đào tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 30/3/2019. Ảnh: Kyodo/ TTXVN
Hoa anh đào nở rộ tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 27/3/2019.
Ảnh: Kyodo/ TTXVN

 
Hoa anh đào nở rộ trên sông Meguro, thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 3/4/2019. Ảnh: THX/ TTXVN Hoa anh đào nở rộ tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 27/3/2019. Ảnh: Kyodo/ TTXVN Người dân chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa anh đào tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 30/3/2019. Ảnh: Kyodo/ TTXVN
Người dân chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa anh đào tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 30/3/2019. Ảnh: Kyodo/ TTXVN
Người dân chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa anh đào tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 30/3/2019. Ảnh: Kyodo/ TTXVN
Người dân chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa anh đào tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 30/3/2019. Ảnh: Kyodo/ TTXVN
TTXVN 

Có thể bạn quan tâm