Người dân Quảng Ninh sẽ đi bầu trưởng thôn, bản, khu phố ngày 5/6

Các khu phố trên địa bàn phường Yên Giang (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) sẵn sàng cho ngày bầu cử trưởng, phó khu phố. Ảnh: baoquangninh.com.vn
Các khu phố trên địa bàn phường Yên Giang (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) sẵn sàng cho ngày bầu cử trưởng, phó khu phố. Ảnh: baoquangninh.com.vn

Ngày Chủ nhật (5/6), tại Quảng Ninh sẽ diễn ra ngày hội bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 theo tinh thần "Dân tin – Đảng cử". Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể nhân dân. Công tác bầu cử sẽ được tiến hành theo nguyên tắc trực tiếp và bỏ phiếu kín, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thông qua mỗi lá phiếu, cử tri lựa chọn ra những người có năng lực, nhiệt tình, xứng đáng là chỗ dựa của người dân, xây dựng thôn, bản, khu phố ngày càng phát triển.

Người dân Quảng Ninh sẽ đi bầu trưởng thôn, bản, khu phố ngày 5/6 ảnh 1Các khu phố trên địa bàn phường Yên Giang (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) sẵn sàng cho ngày bầu cử trưởng, phó khu phố. Ảnh: baoquangninh.com.vn

Tỉnh vừa hoàn thành việc sáp nhập thôn, bản quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập và đổi tên, toàn tỉnh giảm 91 thôn, bản, khu phố; còn lại tổng số 1.452 thôn, bản, khu phố. Đến thời điểm này, việc chuẩn bị mọi nội dung cho ngày bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố đã được các địa phương chỉ đạo triển khai tích cực. UBND cấp xã đã ban hành quyết định thành lập 1.452 tổ bầu cử với gần 10.000 thành viên để thực hiện công tác bầu cử ở từng thôn, bản, khu phố; quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử. Công an cấp xã phối hợp với các thôn, bản, khu phố rà soát, lập danh sách cử tri và thực hiện niêm yết ở nhà văn hóa và các địa điểm công cộng.

Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành việc tập huấn trực tuyến về nghiệp vụ bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 tới 13 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố và 177 điểm cầu xã, phường, thị trấn. Theo đó, người làm công tác bầu cử được tìm hiểu những nội dung, quy trình về bầu cử như: Công bố ngày bầu cử; hiệp thương giới thiệu người ứng cử; thành lập tổ bầu cử, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ bầu cử; quyết định thành phần cử tri và niêm yết danh sách cử tri... đảm bảo dân chủ công khai, minh bạch, lấy tiêu chuẩn chất lượng làm trọng tâm; đảm bảo 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố. Qua đó, góp phần giúp các đại biểu nắm chắc các bước của quy trình bầu cử để lựa chọn những người đủ tư cách, phẩm chất đạo đức, đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân; điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ của cộng đồng dân cư, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh của chính quyền ở cơ sở.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Yên Giang Lê Thị Ngọc Linh cho biết: Phường đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn để mọi người thấy được tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Về công tác nhân sự, bám sát sự chỉ đạo của tỉnh và thị xã, đến nay, toàn phường đã hoàn thành công tác hiệp thương 3 bước để giới thiệu nhân sự chức danh trưởng khu trước thời gian quy định. Hiện các khu phố đang thực hiện niêm yết công khai danh sách người ứng cử và danh sách cử tri theo quy định.

Từ năm 2019, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành mục tiêu 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố trên cơ sở thực hiện quy trình nhân sự "Dân tin - Đảng cử". Qua thực tiễn cho thấy, đây là chủ trương đúng đắn, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, củng cố và xây dựng các tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác vận động nhân dân, nhất là ủng hộ giải phóng mặt bằng các công trình, các dự án phát triển kinh tế - xã hội, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn.

Văn Đức

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm