Già làng, trưởng bản, người uy tín góp phần xây dựng vùng biên giới ngày càng bình yên

Anh Văn Hoài Hoài, trưởng bản Na Hồ, xã Sơn Điện, huyện vùng biên Quan Sơn (Thanh Hóa) tuyên truyền cho đồng bào hiểu về kiến thức phát triển kinh tế cũng như xóa bỏ những hủ tục lạc hậu. Ảnh: Nguyễn Nam
Anh Văn Hoài Hoài, trưởng bản Na Hồ, xã Sơn Điện, huyện vùng biên Quan Sơn (Thanh Hóa) tuyên truyền cho đồng bào hiểu về kiến thức phát triển kinh tế cũng như xóa bỏ những hủ tục lạc hậu. Ảnh: Nguyễn Nam
Những năm qua, trên địa bàn huyện biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa) đã xuất hiện nhiều tấm gương già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu là đồng bào dân tộc thiểu số.
Huyện biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa) hôm nay. Ảnh: Nguyễn Nam
Huyện biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa) hôm nay. Ảnh: Nguyễn Nam 

Đây là những nhân tố quan trọng góp phần tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, tuân thủ những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Ông Sung Văn Cấu, người dân tộc Mông (áo xanh) trú tại bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) là tấm gương điển hình góp phần xây dựng vùng biên giới ngày càng bình yên. Ảnh: Nguyễn Nam
Ông Sung Văn Cấu, người dân tộc Mông (áo xanh) trú tại bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) là tấm gương điển hình góp phần xây dựng vùng biên giới ngày càng bình yên. Ảnh: Nguyễn Nam 

Nhờ vậy, số hộ nghèo trên địa bàn huyện biên giới Quan Sơn năm 2014 vào khoảng 5.000 hộ, đến năm 2019 giảm xuống còn gần 2.000 hộ, thu nhập đầu người đạt 23 triệu/ người/năm.

Anh Văn Hoài Hoài, trưởng bản Na Hồ, xã Sơn Điện, huyện vùng biên Quan Sơn (Thanh Hóa) tuyên truyền cho đồng bào hiểu về kiến thức phát triển kinh tế cũng như xóa bỏ những hủ tục lạc hậu. Ảnh: Nguyễn Nam
Anh Văn Hoài Hoài, trưởng bản Na Hồ, xã Sơn Điện, huyện vùng biên Quan Sơn (Thanh Hóa) tuyên truyền cho đồng bào hiểu về kiến thức phát triển kinh tế cũng như xóa bỏ những hủ tục lạc hậu. Ảnh: Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
(DTMN)

Có thể bạn quan tâm