Long An: Tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu và nhà đầu tư hạ tầng

Long An: Tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu và nhà đầu tư hạ tầng
Tại buổi họp mặt,  ông Trần Văn Cần cho rằng, mặc dù tăng nhanh về số lượng nhưng đa số vẫn là các doanh nghiệp quy mô nhỏ, vốn thấp. Một số nhà đầu tư chưa chấp hành tốt quy định của pháp luật về thủ tục đầu tư, kinh doanh, bảo vệ môi trường, năng lực tài chính còn hạn chế. Điều này dẫn đến các dự án chậm triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, giá đất cho thuê lại trong các khu, cụm công nghiệp cao nên việc thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp còn hạn chế…
Năm 2018, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp còn tham gia xuất khẩu hàng hóa và đạt kim ngạch 1,349 tỉ USD. Nguồn: Báo Long An online
Năm 2018, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp còn tham gia xuất khẩu hàng hóa và đạt kim ngạch 1,349 tỉ USD. Nguồn: Báo Long An online
  
Do đó, Chủ tịch tỉnh mong năm 2019 và những năm tiếp theo, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, chủ động nắm bắt cơ hội, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, nâng cao hơn nữa ý thức tuân thủ pháp luật, thực hiện liêm chính trong kinh doanh; tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hợp tác, liên kết, sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh để khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, phát triển doanh nghiệp lớn mạnh và bền vững. Lãnh đạo tỉnh Long An cam kết sẽ đồng hành để tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển.
 
Long An hiện có 21 khu công nghiệp đã có chủ trương đầu tư với diện tích trên 6.300 ha, 16 khu công nghiệp đang hoạt động với diện tích trên 3.800 ha, tỷ lệ lấp đầy khoảng 82,18%; 62 cụm công nghiệp có chủ trương đầu tư với diện tích trên 3.000 ha, 22 cụm công nghiệp đang hoạt động với diện tích trên 1.000 ha, tỷ lệ lấp đầy 86,55%.
   
Đây cũng là tỉnh đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về thu hút dự án FDI với 946 dự án, tổng số vốn đầu tư gần 6,5 tỷ USD. Cộng đồng doanh nghiệp Long An đóng góp ngày càng lớn vào phát triển hạ tầng công nghiệp, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.
 
Năm 2018, kinh tế - xã hội của Long An đã đạt được nhiều kết quả nổ bật. Cụ thể, tăng trưởng kinh tế đạt được mức tăng cao nhất trong những năm gần đây, đạt 10,36%. GRDP bình quân đầu người đạt gần 69 triệu đồng; sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng gần 16% so với cùng kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 212.700 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 5,1 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 4,1 tỷ USD.

Đặc biệt, Long An tiếp tục dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long về thu ngân sách với hơn 14.880 tỷ đồng.
 
Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Long An đã biểu dương, tặng quà cho 10 doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước tại địa phương./.
  Bùi Giang
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm