Long An tiếp tục tăng cường giám sát, đôn đốc thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm

Long An tiếp tục tăng cường giám sát, đôn đốc thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm
Hội nghị đã thảo luận, thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và Chương trình làm việc của Tỉnh ủy năm 2019; cho ý kiến đối với Kế hoạch xây dựng cơ bản, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm (2019-2021)... Hội nghị đã biểu quyết đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 9,6%; chỉ tiêu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 13.745 tỷ đồng...
Hội nghị thống nhất thông qua 21 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2019. Ảnh: baolongan.vn
Hội nghị thống nhất thông qua 21 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2019. Ảnh: baolongan.vn

Để thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, tỉnh cần thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: tập trung thực hiện hiệu quả, thiết thực Đề án tái cơ cấu kinh tế của tỉnh; triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030; tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của Đại hội Đảng các cấp. Tỉnh cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng cường tuyên truyền người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp gắn với quy hoạch, chú trọng các cây, con có hiệu quả, giá trị kinh tế cao, thích ứng với biến đổi khí hậu.
 
Bên cạnh đó, Long An tiếp tục theo dõi, rà soát, kiểm tra tiến độ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và nhà đầu tư thứ cấp, kiên quyết thu hồi các dự án chậm, không triển khai thực hiện theo đúng cam kết; ký quỹ theo quy định đối với nhà đầu tư; tăng cường công tác quản lý chặt chẽ quy hoạch, đất đai, xây dựng; kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, nhất là ở các địa phương trọng điểm, địa bàn giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh...
 
Năm 2018, toàn bộ 21/21 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết tỉnh Long An đặt ra đều đạt và vượt kế hoạch. Theo đó, tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt hai con số, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay (10,36%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch rõ nét, đúng hướng công nghiệp - thương mại - nông nghiệp (khu vực II chiếm tỷ trọng 47,5%; khu vực III là 35,23% và khu vực I hiện còn chiếm tỷ trọng 17,27%). GRDP bình quân đầu người đạt 68,62 triệu đồng/người/năm.

Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, từng bước đạt kết quả tích cực. Trong đó, Chương trình đột phá phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp được quan tâm lãnh đạo thực hiện, tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ hợp tác, hợp tác xã, các mô hình điểm ứng dụng công nghệ cao.
Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh đề nghị đề các Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết 2019. Ảnh: baolongan.vn
Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh đề nghị đề các Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết 2019. Ảnh: baolongan.vn
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy Long An đề nghị từng tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, thể hiện tính nêu gương. Các tỉnh ủy viên tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Nghị quyết năm 2019 - năm tăng tốc thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
  Thanh Bình
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm